Enkle grep for en tryggere IT-hverdag

Utviklingen går lynraskt og IT-sikkerhet blir stadig mer utfordrende. Telias IT-eksperter peker på hvilke områder som ofte gjør bedriftene sårbare.

– Den digitale utviklingen skjer raskere enn noensinne, og det blir stadig vanskeligere for bedrifter å holde tritt med sikkerhetsutfordringer, optimale løsninger for infrastruktur og hvilke muligheter som finnes i markedet, sier løsningsrådgiver for nettverk og IT-sikkerhet Are Webjørnsen.

Han rådgir Telias bedriftskunder for å finne gode løsninger innen IT-sikkerhet, nettverk og skyløsninger, og har et fagmiljø med over 600 IT-konsulenter og eksperter i ryggen. 

I dag er IT-avdelingene under press, med høye krav og store sikkerhetsutfordringer. Som en helhetlig IT-partner hjelper Telia bedriftene med de fleste behov og utfordringer innenfor nettverk og sikkerhet.

Webjørnsen peker spesielt på 6 områder, der han erfarer at mange bedrifter har behov for å styrke seg.

Are Webjørnsen er løsningsrådgiver for nettverk og IT-sikkerhet i Telia.
  1. Bedre innsyn

– En stor andel av sikkerhetshendelser hos norske bedrifter kunne vært unngått eller minimert med bedre innsyn og systemer for å fange opp trusler, forteller Webjørnsen.

– Måten nettverket og sikkerheten er satt opp på er essensielt for å avdekke og alarmere om hendelser.

Noen ønsker å drifte nettverk og sikkerhet selv, mens andre ønsker at Telia som IT-partner skal ta hele driften. Uansett hvilken løsning bedriften velger å gå for, kan Telias sikkerhetseksperter bistå med overvåking og alarmering av hendelser, samt oppfølging og rapportering i etterkant.

  1. Helhetlig kompetanse

Det er avgjørende å ha et godt og riktig totalbilde av bedriftens IT-miljø.

– Selv om man har ansatte som dekker de nødvendige rollene, er disse ofte silopreget, med for eksempel noen som har ansvar for nettverksdrift, noen som har ansvar for applikasjoner og noen som har ansvar for sikkerhet, forklarer Webjørnsen.

Med en IT-partner som har oversikt over alle aspekter av et komplisert IT-miljø, er det enklere å få de forskjellige delene til å spille sammen. Ikke minst har bedriften noen på laget som kjenner dere, og som kan bistå ved uforutsette hendelser, fravær eller sykdom hos bedriftens egne ansatte.

  1. Gjennomgang av nettverket

– Hvordan er nå-situasjonen til IT-miljøet og sikkerheten i bedriften – og hvor ønsker dere å være? Spør Webjørnsen.

Det vil alltid være forbedringspotensial i enhver bedrifts IT-sikkerhet. Men det kan være vanskelig å vurdere hvilke tiltak som er fornuftig å gå i gang med. Ofte kan sikkerhetstiltak koste mer i form av både penger, tid og frustrasjon blant ansatte enn det faktisk gir av reell økt sikkerhet.

Are Webjørnsen, løsningsrådgiver for nettverk og IT-sikkerhet

Med en grundig gjennomgang av nettverket og en kartlegging av hva som må til for å få bedriften til det sikkerhetsnivået man ønsker å ligge på, kan bedriften sørge for at kostnadene står i forhold til nytteverdien ved sikkerhetstiltak.

Kompetanse er en nødvendighet: Telia deler gladelig av sin kompetanse om IT-sikkerhet. 

  1. Behov for uavhengige eksperter

Med et enormt landskap av leverandører innenfor både nettverk, skytjenester, utstyr, applikasjoner og sikkerhetsløsninger, er det umulig for en bedrift å ha ekspertise på alle komponenter i IT-miljøet.

– I Telia er vi opptatt av å ha den ypperste kompetansen innen alle de største leverandørene på markedet. Våre eksperter skal være nettopp det: Eksperter. Det betyr at de ikke har noen bindinger til enkeltleverandører, men har kompetanse til å optimalisere det systemet dere har eller ønsker å anskaffe – uten å forsøke å selge noe nytt eller knytte bedriften til spesifikke aktører, sier Webjørnsen.

  1. Forståelse av NIS2

Det nye NIS-direktivet (Network and Information Security Directive), stiller strengere krav og omfatter flere bedrifter enn det forrige. Det inkluderer blant annet strengere sikkerhetskrav og rapporteringsplikt ved sikkerhetshendelser, og det kan straffes med bøter om kravene ikke overholdes.

Med Telia bekrefter Webjørnsen at du kan være trygg på at du har en IT-partner som kjenner regelverket godt, og som vet hva som trengs for å oppfylle kravene.

Våre eksperter kan bistå bedriften både i å sørge for at de nødvendige sikkerhetsløsningene er på plass, og med den lovpålagte rapporteringen ved hendelser.

Are Webjørnsen, løsningsrådgiver for nettverk og IT-sikkerhet.
  1. Opplæring av ansatte

Selv med det ypperste av utstyr, løsninger og dedikert IT-kompetanse, er enhver bedrift avhengig av at alle ansatte har nødvendig kompetanse både innenfor både sikkerhet og bruk av IT-løsningene.

Webjørnsen forteller at Telia mer enn gjerne bidrar for å løfte kunnskapen.

­– I Telia deler vi gladelig av kompetansen vår ­– uansett om det er opplæring i spesifikke løsninger, eller generell trening og testing av de ansattes sikkerhetskunnskaper, sier Webjørnsen som er opptatt av at Telia skal være en god sparringspartner for bedriftene.

– Kort sagt: Vi sørger for at dere alltid har tilgang på kompetansen dere trenger, uansett om det er blant egne ansatte eller med oss som IT-partner!

Var denne siden nyttig?