– Nå går all oppfølging av ansattes mobiler automatisk

Det sier IT-direktøren i Obos, som kom til Telia med en skikkelig utfordring. Å holde orden på mobiler og abonnement for over 2600 medarbeidere var tungrodd, og måtte da kunne gjøres enklere? Det løste vi sammen. 

– Mobilen er jo helt essensiell for de ansatte, både på jobb og privat. Vi ville gi dem frihet til å bruke den som de ville, og samtidig slippe å bruke masse tid på oppfølging og administrasjon, sier Espen Hytta, direktør for IT i OBOS, en av Nordens største boligbyggere.

Espen Hytta, direktør for IT i OBOS.

Knuste skjermer og ønsker om å oppgradere til nyere modeller. Små oppgaver som kan ta uendelig mye tid i et konsern med over 2600 medarbeidere. Inntil nylig opplevde konsernet at prosessen med å følge opp medarbeidernes mobiltelefoner, utstyr, bruk og abonnement var en kronglete prosess på tvers av flere avdelinger. Det var en delvis manuell manøver med mange involvert underveis.

Skreddersydde løsningen

– OBOS kom til oss og fortalte at både onboarding av nye ansatte og administrasjonen av medarbeidernes mobilbruk tok mye tid og ressurser internt, sier Per Erik Hveem, Business Manager Mobile i Telia.

Han kunne tilby OBOS den populære tjenesten Kostnadsdeling, men så at det å skille ut private kostnader fra mobilfakturaen bare var ett av behovene til OBOS. Konsernets størrelse og kompleksitet tilsa en mer spesialisert løsning.

– Derfor svarte vi på utfordringen ved å utvikle noe helt nytt. Resultatet ble Telia Kontroll – en komplett tjeneste som tar hånd om alle sider ved ansattes mobilutstyr, abonnementer og bruk, sier Hveem.

For å få inn nødvendig spisskompetanse allierte Telia seg med SkyTech Control.

– Vi har utfylt hverandre godt.

Petter Nemeth, Chief Product & Business Development i SkyTech Control

 

Sammen med OBOS ble alle «pains» i prosessen med telefoner og utstyr, onboarding, offboarding og abonnementer gjennomgått, med mål om å skape den beste automatiseringsløsningen.

– I dag har OBOS en automatiseringsgrad som sikrer god datakvalitet og flyt uten forsinkende mellomledd og manuelle prosesser, forteller Nemeth.

Automatiseringen av prosessen innebærer at tjenesten tar seg av så godt som all administrasjon og oppfølging av medarbeidernes mobilbehov- og bruk, inkludert onboarding og offboarding av medarbeidere når de starter og slutter. Gevinsten er fleksibilitet og ryddige rammer.

– Med få tastetrykk kan medarbeiderne håndtere egen bruk og tilpasse etter egne, individuelle ønsker i en brukervennlig portal. Har de for eksempel knust skjermen eller ønsker mer mobildata, løses det enkelt i portalen. Det eneste OBOS nå trenger å gjøre, er å plotte inn sine retningslinjer, så tar tjenesten – og de ansatte – seg av resten.

Per Erik Hveem, Business Manager Mobile i Telia

Samtidig får OBOS full oversikt over utstyr og kostnader, og slipper å vedlikeholde data i flere systemer hver gang det skjer en endring i ansettelsesforhold.

Gir store besparelser

Tjenesten Telia Kontroll er nå tatt i bruk av medarbeidere i den norske delen av OBOS som får dekket mobiltelefon. Ledere holder oversikt med overordnede rapporter på kostnader, og får automatisk forespørsel om noen ønsker å kjøpe ny telefon. Resten tar tjenesten og de ansatte selv hånd om.

– Nå går det meste av oppfølging av ansattes mobiler automatisk. Nyansatte kan selv bestille telefon, og oppgradere med et mellomlegg om de ønsker det. Privat bruk skilles ut ved hjelp av automatisert lønnstrekk ved avvik fra vedtatte retningslinjer. Og skader og tap kan hver enkelt selv melde inn. Det fører til store besparelser for oss, sier Espen Hytta i OBOS.

– Vi er godt fornøyde med at Telia fant akkurat den løsningen vi trengte. Det er flott at de tok oppgaven på stort nok alvor til å hente inn teknologisk spisskompetanse og utvikle en ny tjeneste som møtte våre behov, runder Hytta av.

Var denne siden nyttig?