Slik makser de verdiskapingen rundt festivaler og arrangementer

André Hauge og Vikash Katta har som mål å skape verdens beste dataintelligensplattform for event, kultur, og opplevelsesnæring. 

– Vi hadde vært kolleger i forskningsmiljøet lenge, og hadde snakket en stund om å satse på en god idé sammen. Sommeren 2021 ble en kaffeprat til virkelighet, og vi startet Eventwood, forteller André Hauge, en av gründerne bak selskapet.

Eventwood samler inn og forener data fra ulike kilder, og bruker avansert kunstig intelligens og maskinlæring for å gi dyp innsikt i forbrukeratferd, mobilitet, forbruksmønstre og mye mer. Startupen spesialiserer seg mot opplevelsesnæringen, event- og kulturbransjen er ikke kjent for å være spesielt data-drevne i beslutninger.

Vi er den perfekte partner for kulturlivet og opplevelsesnæringen, rett og slett. Dette er en bransje som ikke har hatt gode nok digitale verktøy tilgjengelig. Det gjør vi nå noe med.

Vikash Katta, gründer, Eventwood

Målet til Eventwood er å skape økonomiske ringvirkninger i kulturlivet. Ved å kombinere ulike data, får man bedre oversikt over hva folk søker på, hva som trender og hvordan folk beveger seg for eksempel i forkant og etterkant en konsert eller et annet kulturarrangement.

En typisk kunde er gjerne en kulturarrangør, et destinasjonsselskap eller en kommune. Gjennom dashboardet vil kunden enkelt kunne konvertere datainnsikt til økt salg og forbedret markedsføring – og markant lavere økonomisk risiko.

KAFFEPRAT BLE TIL VIRKELIGHET: Sommeren 2021 startet André Hauge og Vikash Katta Eventwood. Gründerne har som mål å skape verdens beste dataintelligensplattform for event, kultur, og opplevelsesnæring.

– De fleste store event-selskaper og kulturarrangører bestiller i dag gjerne innsiktsanalyse fra et eksternt konsulentselskap. Det er kostbart, og gjør at de ikke selv har eierskap til dataene og kunnskapen, forklarer Katta.

Telia er stolt mentor

Med mentorhjelp, tilgang til teknologi og deling av kunnskap ønsker Telia å hjelpe startups med å lykkes med sin virksomhet gjennom digitalisering. I år er åtte bedrifter med i mentorprogrammet Telia Startup. Felles for alle, er at de kan skape mer verdi ved hjelp av Telias infrastruktur og tjenester.

– Telia har som ambisjon å bidra til å gjøre samfunnet enda litt bedre, ved å hjelpe flere til å realisere smarte idéer ved hjelp av nettverk, 5G og teknologi. Nivået blant søkerne til mentorprogrammet var utrolig høyt i år. Årets startups har potensial til å få til fantastiske ting, sa Charlotte Heyerdahl, marketing manager i Telia, da startup-bedriftene ble presentert tidligere i år:

De er ekte utfordrere, som brenner for det de holder på med og aldri kommer til å gi seg. Akkurat den mentaliteten setter vi høyt her i Telia.

Charlotte Heyerdahl, marketing manager, Telia

Heyerdahl er blant initiativtakerne bak mentorprogrammet Telia Startup. Gjennom programmet får startupene tildelt mentorer med ekspertise på felt som er relevant for selskapet. Gjennom disse får de råd og hjelp om alt fra bruk av teknologien til forretningsutvikling.

Telia tilfører viktig innsikt

Eventwood jobber nå med å integerere Telia Crowd Insights i Eventwood Insights-motoren, for ytterligere å forbedre sine anbefalinger og prediksjoner basert på mobilitetsmønstre. Mål et er å skape verdens beste dataintelligensplattform for event, kultur, og opplevelsesnæring.

SAMLER DATA: Målet til Eventwood er å skape økonomiske ringvirkninger i kulturlivet.

– Vi vet at handelen i et område går opp når det er en konsert eller et arrangement. Med Telia på laget får vi også samlet inn mobilitetsdata, og får dermed viktig innsikt i atferdsmønster som kan komme kulturlivet og turistnæringen til gode, forklarer Hauge, og legger til:

Telia bidrar med nyttig kommunikasjonsteknologi som er svært relevant for Eventwood. I tillegg får vi hjelp til alt fra salg til markedsføring og kommunikasjon – noe som er kjempenyttig for et lite selskap som vårt.

André Hauge, gründer, Eventwood

Fordi et arrangement eller en festival ikke foregår isolert fra resten av byen, vil Eventwood altså bruke data til å koble sammen opplevelser og lokal handel på en god måte. Ved å integrere data fra Telia Crowd Insight, kan Eventwood demonstrere verdien av dataintelligens og få vist hvilken påvirkning kulturarrangementer har for lokalsamfunnet.

– Eventwood har utviklet en såkalt SaaS- og AaaS-plattform til aktører innen kultur, turisme og lokalt næringsliv. Kombinasjonen av ulike datakilder og analyse av innholdet i disse, kan de gi opplevelsesnæringen og lokalt næringsliv unike muligheter for co-marketing og optimalisering av tilbud, sier Tom Henriksen, Global Partner Acceleration Lead | Data Insight Division X i Telia, og fortsetter:

– For Telias del er dette en svært god mulighet og en perfekt case til å utforske hvordan Crowd Insights kan brukes til å dokumentere verdiskapning som konsekvens av økt mobilitet. I tillegg kan man ved hjelp av disse verktøyene danne seg et bilde av hvordan aktiviteten i et gitt område forventes å utvikle seg i fremtiden.

Var denne siden nyttig?