Faste Rapportutsendelser og eksport av data

Det er enkelt å eksportere tall fra en rapport eller sette opp en fast utsendelse av en rapport man regelmessig ønsker å motta på e-post.

Slik setter du opp en fast utsendelse eller eksporterer data:

  1. Logg på Telia Bedriftsnett.
  2. Fra hovedmenyen ikon10-b.png velg statistikk ikon25.png.
  3. Velg rapporttypen du er interessert i og definer en rapport slik du ønsker å se den.

Eksport til Excel

Alle rapporter har et valg for eksport til Excel: ikon32.png
Velger du dette ikonet vil rapporten med innhold som du har definert automatisk eksporteres og vises i Excel. Tallmaterialet kan bearbeides videre i Excel.

Fast rapportutsendelse

Alle rapporter unntatt Samtalelogg har et valg for fast utsendelse: ikon33.png
Ønsker du å motta en fast utsendelse av rapporten du har laget, trykk på symbolet for fast utsendelse. Velg om rapporten skal sendes daglig, ukentlig eller månedlig. «Periode» angir hvor mye historikk som hver rapport skal inneholde. Legg til e-postmottagere, gjør eventuelt andre justeringer og trykk «Lagre». Hver rapport tar utgangspunkt i rapporten du har definert, men kan justeres i forbindelse med at den faste utsendelsen defineres. Hva som kan justeres vil variere avhengig av hvilken rapporttype det jobbes med.

Eksempel fra Detaljert Agentrapport:

FasteRapportutsendelser1.png

Under menyen «Rapportutsendelser» finner du oversikten over alle faste utsendelser som er definert. Her kan man gjøre enkle justeringer av utsendelsene, samt legge til og fjerne mottagere.

FasteRapportutsendelser2.png

 

Relevante artikler