Kom i gang med Telia Sentralbord

 

Fra Telia Sentralbord får du god oversikt over alle samtaler inn til bedriftens køgrupper. Du kan se hvem innringere har snakket med tidligere og enkelt sette de over til riktig personer via bedriftskatalogen.

 • Ring ut og motta samtaler med innebygget Softphone
 • Logg av og på bedriftens køer
 • Velg egen og se kollegers status

Logg på sentralbordet

For å motta samtaler må du logge på en eller flere av bedriftens køer - Klikk på navnet ditt øverst til høyre og logg på ønskede køgrupper under mine køer ikon3.png
Sentralbordet er også tilgjengelig i et mindre format, via tjenesten Personlig Sentralbord.

Ta i bruk sentralbordet

TeliaSentralbord1.png

 1. Samtaleruten gir deg informasjon og detaljer om innringer. Du kan også svare samtaler og ringe ut med Telia Softphone. Les mer om Telia Softphone.
 2. Bedriftskatalogen inneholder bedriftens ansatte og eksterne kontakter. Klikk på en kontakt for å se mer informasjon. Klikk direkte på et telefonnummer for å sette over samtale eller ringe ut. Du kan søke på navn, stilling, telefonnummer og andre detaljer avhengig av hva som er lagret på kontaktene.
 3. Nederst ser du oversikt over alle samtaler som venter på svar. Klikk på en samtale for å hente, gi høyere prioritet eller tildele til en kollega. Klikk ikon5.png for å velge hvilke køgrupper du vil se samtaler til. I fanen kølogg vises de siste samtalene, og du kan ringe tilbake samt markere ubesvarte anrop som besvart.
 4. Oversikt over bedriftens køer. Klikk på en kø for å se kømedlemmenes status og logge kømedlemmer av eller på.
  Les mer om administrasjon av køer.

Håndtering av samtaler

Når du mottar en samtale i sentralbordet ser du hvem som ringer, samt om samtalen er satt over internt og eventuelt hvem personen pratet med sist han eller hun ringte inn til bedriften, før du svarer.
Brukere med Telia Softphone kan svare samtaler direkte i sentralbordet. Hvis du bare har mobiltelefon må samtalen besvares på selve telefonen, men du vil allikevel se innkommende samtaler og kunne legge på via sentralbordet.

TeliaSentralbord2.png

 1. Informasjon om innringer og automatisk oppslag mot opplysningen.
 2. Hvis samtalen er satt over internt så ser du hvor samtalen kommer fra under forløp.
 3. Under forrige ser du hvem personen snakket med sist han eller hun ringte inn til din bedrift.

TeliaSentralbord3.png

 1. Sett over samtalen til eksterne telefonnummer - Tast inn nummeret du ønsker å sette over til
 2. Svar innkommende samtaler, sett aktive samtaler på pause (hold) eller legg på. Demp ( ) er kun tilgjengelig ved bruk av softphone.
 3. Oppslag mot opplysningstjenesten - Se navn og adresse til den som ringer
 4. Samtaler på hold samles her - Klikk på samtaler for å hente de tilbake
 5. Din personlige samtalelogg
 6. SMS-sender - Send SMS direkte fra sentralbordet til kolleger og eksterne nummer

På høyre side i samtaleruten finner du innstillinger for softphone ikon5.png, firmainformasjon ved treff på bedriftsopplysning ikon6.png, historikk for innringer ikon7.png, kartopplysning om innringer ikon8.png og notater på innringer ikon9.png.

Relevante artikler