Redigere brukere

 

I Bedriftskatalogen vises informasjon om bedriftens brukere. All informasjon med unntak av telefonnummer kan redigeres via administrasjonspanelet, med mindre brukeren er knyttet mot en AD-integrasjon. Man kan også endre en brukeres tilgjengelighet og visningsnummer.

  • Legg til og fjern kortnummer
  • Styr ansattes tilgjengelighet og status i køer
  • Gjør det lettere å finne fram i Bedriftskatalogen med tags, stillingsbeskrivelser, og annen informasjon

Slik kommer du i gang

Redigere brukere1.png

Legg til og rediger navn, stilling og avdeling. Ved behov kan nye avdelinger opprettes under fanen annet og avdelinger.

Alle fritekstfelter (inkludert tags) er søkbare i Bedriftskatalogen. Legg til informasjon for å gjøre det lettere å finne rett person ved søk. Det kan for eksempel være nyttig å kunne søke på ferdigheter, prosjekter eller skiltnummer.

Brukerens rolle angir tilgangsnivået. Les mer om rollestyring.

Valget synlig i bedriftsnett ikon12-b.png kan brukes til å skjule eller vise brukeren i Bedriftskatalogen. Skjulte brukere vil fremdeles ha mulighet til å logge på sentralbordet og bruke Telia Bedriftsnett

 

 

Relevante artikler