Samtalelogg

Samtaleloggen er detaljert samtaledata, og kan kun lagres i 3 mnd. Samtaleloggen viser alle køsamtaler inn til bedriften. Dette kan filtreres på kø, periode og innringer, og man kan i tillegg velge å huke av for å kun vise ubesvarte samtaler.

En linje i samtaleloggen er en unik samtale. Denne viser:
Tidspunkt, Innringer, Aksessnummer (nummeret innringer har ringt), Kø, Ventetid, Samtaletid, Snakket med og Status.

Enkelte linjer i samtaleloggen kan ekspanderes og vise mer informasjon. Dette er samtaler som har flere ledd, for eksempel satt over mellom flere agenter eller køer. Disse leddene kaller vi delsamtaler. En samtale/delsamtale kan ha en rekke forskjellige statuser:

 • Ingen status enda: Samtalen er ikke avsluttet, status blir oppdatert når samtalen er avsluttet.
 • Besvart: Samtalen er besvart.
 • Forlot kø: Innringer har lagt på før samtalen ble besvart.
 • Satt over til <kønavn> eller <agentnavn>: Samtalen er besvart også satt over.
 • Tidsavbrudd: Det har ringt hos agenten i kolonne «Snakket med», men agenten har ikke besvart samtalen. Ved forsøk på å sette over en samtale er standard tidsavbrudd 20 sekunder før samtalen går tilbake til agenten som satt over.

Samtalelogg1.png

Når man ekspanderer en samtalelinje, viser den øverste linja en oppsummering av hele samtalen.

 • Tidspunkt: Første tidspunkt. Da samtalen først ble registrert inn i telefonsystemet.
 • Innringer: Opprinnelig innringers nummer.
 • Aksessnummer: Nummeret som ble ringt av innringer.
 • Kø: Første kø samtalen var innom.
 • Ventetid: Ventetid før innringer fikk snakke med noen. Vanligvis lik ventetid i første delsamtale.
 • Samtaletid: Total samtaletid for alle deler av samtalen.
 • Snakket med: Navn på første agent som snakket med innringer.
 • Status: Status på første del av samtalen.

Eksport til Excel

Trykk på eksportikonet for å eksportere rapporten til Excel. Fast utsendelse er ikke tilgjengelig for Samtaleloggen.

 

Relevante artikler