Samtaletags

Samtaletags er emne-merkelapper eller stikkord som bedriften selv definerer, og som deretter kan knyttes til køsamtaler slik at man skal kunne kartlegge hva teamet eller formålet med samtalen var for innringer. Slik kan man skaffes seg oversikt over hva innringerne er opptatt av, hvilken kompetanse bedriften må bemanne sine telefoner med og hvordan disse emnene varierer over tid. Ved å bruke samtaletags kan bedriften kartlegge samtaler inn til bedriften handler om.

Tilgang og oppsett av samtaletags

Det gis tilgang til samtaletags på kundenivå. Kunder som ikke har tilgang til dette vil ikke se noen av valgene tilknyttet samtaletags verken under admin, statistikk, eller på sentralbordet.

Administrator oppretter samtaletags (stikkord) under Admin – Annet – Samtaletags, og velger hvilke køer (en, flere, eller alle) som kan benytte hvilke samtaletags. Det er også mulig å endre hvorvidt en tag er aktiv eller deaktiv.

Samtaletags1.png

Bruk av samtaletags

Når det kommer inn en køsamtale kan den som mottar køsamtalen trykke på «Legg til tags»-knappen i samtalevinduet, eller trykke på tag-ikonet i Min logg, og velge å tagge samtalen med en eller flere av de forhåndsdefinerte samtaletags som administrator har lagt inn.

Samtaletags2.png

 

Samtaletags3.png

Når det er lagt til samtaletags på en samtale vises dette i samtalevinduet. Er det ikke plass til å vise alle, kan man trykke på knappen med tre prikker (…) for å få opp alle tags som er lagt til.

Samtaletags4.png

Samtaletags kan kun legges til på samtaler som kommer via kø, ikke direktesamtaler.

Samtaletags-rapport

Velg periode (fra dato – til dato) og klokkeslett. Klokkeslett gjelder for alle dager i valgt periode. Rapporten kan filtreres på en, flere eller alle køer og samtaletag. Du kan for eksempel se alle samtaletags for en gitt kø, eller en samtaletag for alle køer.

Rapporten kan grupperes på:

 • Dag
  Viser to kolonner: dato og antall samtaler med valgt(e) samtaletags.
 • Ukedag
  Viser to kolonner: ukedag og antall samtaler med valgt(e) samtaletags.

 • Viser to kolonner: kø, og antall samtaler med valgt(e) samtaletags. Her listes kun de køene man har valgt under nedtrekksmenyen for Køer.
 • Samtaletags
  Viser to kolonner: samtaletag og antall samtaler med valgt(e) samtaletags. Her listes kun de samtletaggene man har valgt under nedtrekksmenyen for Samtaletags.
 • Samtale
  Viser to kolonner: Innringers nummer og tidspunkt for samtalen. Ved å filtrere på en gitt samtaletag kan man se hvilke innringere som har blitt tagget med akkurat den samtaletaggen innenfor valgt periode.
 • Samtaletags per dag
  Første kolonne viser dato. Her listes alle datoer i valgt periode. I tillegg har man en kolonne per samtaletag man har valgt i nedtrekksmenyen for samtaletags. Dette viser hvor mange av hver samtaletag som er benyttet per dag.

Eksport til Excel og fast utsendelse

Trykk på eksportikonet for å eksportere rapporten til Excel.

Ønsker du å motta en fast utsendelse av rapporten du har laget, trykk på symbolet ikon28.png for fast utsendelse. Velg om rapporten skal sendes daglig, ukentlig eller månedlig. «Periode» angir hvor mye historikk som hver rapport skal inneholde. Legg til e-postmottagere, gjør eventuelt andre justeringer og trykk «Lagre».

 

Relevante artikler