SLA-monitorering

 

Med SLA-monitorering sendes det varsel via SMS, e-post eller begge deler i tilfeller hvor bedriftens KPI-er for innkommende samtaler ikke overholdes. Det kan settes regler for maks ventetid, maks antall innringere som venter i kø eller ved få/ingen påloggede kømedlemmer.

 • Motta varsel dersom det er mange i kø, eller få få ansatte logget på
 • Støtter både SMS- og e-postvarsel
 • Flere mottakere kan motta samme varsel

Ta i bruk SLA-monitorering

 • Logg på Telia Bedriftsnett
 • Fra hovedmenyen ikon10-b.png velg Administrasjon
 • Velg fanen annet og deretter SLA-monitorering

SLA1.png

 1. Legg til ny SLA-monitorering.
 2. Skriv inn ønsket navn for regelsettet.
 3. Velg køen du vil overvåke. Det er ikke mulig å benytte SLA-monitorering for direktesamtaler til brukere.
 4. Det kan være lurt å begrense monitoreringen til bedriftens åpningstider, slik at det for eksempel ikke sendes varsel om at ingen kømedlemmer er logget på utenfor åpningstidene.
 5. Monitoreringen varsler maksimum en gang i minuttet.
 6. Angi om monitoreringen skal varsle dersom ventetiden på en eller flere innringere overstiger et bestemt antall sekunder.
 7. Angi om monitoreringen skal varsle dersom det er flere enn et bestemt antall innringere i kø på samme tid.
 8. Angi om monitoreringen skal varsle dersom det er færre enn et bestemt antall kømedlemmer logget på køen, eller eventuelt ingen pålogget køen.
 9. Legg til mottakere - Varsel kan sendes via SMS, e-post eller begge deler.

Relevante artikler