Talemeldinger og lydfiler

 

Med lydmeldinger får innringere opplest nyttig informasjon både i og utenfor åpningstidene. Lydfiler kan for eksempel benyttes til å informere om bedriftens åpningstider og tastevalg.

  • Informer innringere om at bedriften har stengt og når dere har åpent
  • Gi innringere viktige beskjeder før de kommer igjennom til bedriftens køer
  • Opprett så mange talemeldinger du vil helt uten ekstra kostnad

Kom i gang med talemeldinger

  • Logg på Telia Bedriftsnett
  • Fra hovedmenyen ikon10-b.png velg Administrasjon
  • Under fanen visuell admin velg klikk her for å redigere deres Bedriftsnett-løsninger

Lydmeldinger er en del av bedriftens IVR-løsning i Visuell Admin, og tilgangen styres via roller i Bedriftsnett av bedriftens administrator.

Spill inn nye talemeldinger

Velg lydfiler i menyen på høyre side av skjermen (1), klikk så redigere (2), fyll inn ditt telefonnummer og klikk ring opp (3) for å motta en samtale til din telefon. Svar samtalen og lytt til instruksjonene. Du kan alternativt laste opp nye lydfiler fra datamaskinen, for eksempel MP3-lydfiler.

Talemeldinger og lydfiler1.png


Endre eksisterende talemeldinger

Åpne aktuell IVR via meny åpne, og finn deretter lydfilen du ønsker å bytte ut.
Andre og nye lydmeldinger er tilgjengelige via nedtrekksmenyer. Klikk og velg ønsket lydfil.

Talemeldinger og lydfiler2.png


Dersom lydfil styres av åpningstider er valgt bør lydmeldingene byttes ut inne på gjeldende åpningstider, med åpningsstyrte lydfiler er det nemlig veldig enkelt å bruke midlertidige lydfiler ved for eksempel ferieavvikling. Les mer om åpningstider i Telia Bedriftsnett.

Lytt til eksisterende talemeldinger

Du kan lytte til alle eksisterende talemeldinger via Visuell Admin.

Velg lydfiler på høyre side av skjermen og klikk så på redigere. Du finner alle lydfilene som bedriften har lagret under fanen lydfiler, trykk ikon21.png for å spille av eller ikon22.png for å slette. Du kan velge om du vil spille av lydfilene i nettleseren eller via en oppringt samtale på din telefon nederst i vinduet.

Talemeldinger og lydfiler3.png

Du kan også kategorisere alle lydfilene til bedriften for å gjøre det enklere å holde kontroll på innholdet, og om ønskelig så kan du redigere eksisterende og opprette nye kategorier under fanen kategorier.

 

 

Relevante artikler