Viderekobling fra mobilappen

 

For brukere med Telia Bedriftsnett er det enkelt å viderekoble samtaler via tilgjengelighet i Bedriftsnett mobilapp.

 • Sett automatisk over/viderekoble alle innkommende anrop
 • Velg selv om det skal ringe på mobiltelefonen din først
 • Med utløpstidspunkt kan viderekoblingene oppheves automatisk

Viderekoblinger styres via menyvalget tilgjengelighet i Telia Bedriftsnett mobilapp. Via tilgjengelighet i mobilappen får du også tilgang til en rekke andre nyttige funksjoner, som for eksempel Min Svartjeneste.

Fremgangsmåte

 • Fra hovedmenyen (ikon10-b.png) eller snarveiene på startsiden, velg tilgjengelighetikon26.png).
 • Trykk på en status (for eksempel opptatt) for å endre tilgjengelighet.
 • Trykk på knappen innstillinger og velg den statusen du vil benytte for å legge til en viderekobling på statusen.
 • Under viderekoblinger og avsnittet ved oppringing, velg telefonnummer og legg inn nummer for ønsket mottaker av samtaler til ditt telefonnummer.
 • Viderekoblinger som legges inn under ved oppringing gjelder når du er ledig, mens viderekoblinger som legges inn under ved opptatt gjelder når du er opptatt i samtale.
 • Ønsker du at telefonen skal ringe før viderekobling inntreffer, aktiverer du valget ring først på min telefon.
 • Trykk lagre for å lagre din viderekobling og gå tilbake til hovedmenyen. Når du endrer status til opptatt vil viderekoblingen være aktiv i statusens varighet og oppheves når den utløper.
 • For permanent viderekobling som gjelder frem til den manuelt deaktiveres benytt statusen ledig når viderekoblingen defineres

 

Viderekobling fra mobilappen -ny.png

 

 

Relevante artikler