oljeplatform

Telia Offshore

 

no2.png

eng1.png

Utvidet nett gir effektivisering og kostnadsbesparelser innen offshore bransjen

Måten å jobbe på innen offshore er i rivende utvikling. Manuelle og analoge prosesser som har preget næringen i mange år er dyre og lite effektive. Å rapportere med penn og papir eller med en device i offline-modus tar unødvendig mye tid, og er ressurs- og kostnadskrevende. Muligheten for å involvere nøkkelkompetanse som kanskje sitter på et kontor på land på en smidig måte er også begrenset.

Bruk av data i offshore drift

For å utnytte potensialet som ligger i å ta i bruk digitale enheter og automatisere prosesser, er man avhengig av raskt og stabilt nett. Full 4G-dekning gir helt andre muligheter, og legger til rette for økt effektivitet og eliminering av tidkrevende prosesser, som igjen bidrar til lavere kostnader.

For aktører med virksomhet i Storbritannia og på nederlandsk sektor er man sikret dekning med de samme pakkene som fungerer i Nordsjøen. 

Påkoblet hele døgnet

Man forventer å kunne være påkoblet uansett hvor i verden man befinner seg. Selv om man i større grad får ta med personlige telefoner og nettbrett offshore, opplever mange at det kan være en utfordring å holde kontakt med venner og familie, bruke strømmetjenester og betale regninger i nettbanken fordi dekningen og farten ikke er av samme kvalitet som man er vant til fra land. Det skjer mye der hjemme i løpet av en typisk 2-4-turnus, og frykten er å gå glipp av en videosamtale med familien eller ikke få med seg kampen med favorittlaget. 

Med Telias 4G-dekning offshore vil personellet oppleve en sømløs overgang mellom onshore og offshore der forventingen til å være påkoblet blir ivaretatt.

Vil du vite mer om Telia Offshore?