Muchmuseet som ruver over Barcode

5 byggeprosjekter som har skapt store diskusjoner

Denne geniale løsningen med AR-teknologi og 5G, kunne spart byggebransjen mange skandaler og store summer. Og viser hvordan 5G fra Telia skaper uendelige muligheter.

Se for deg at du står på en tomt og ser rundt deg. Du skal bygge et stort kontorbygg, eller kanskje et museum. Hadde det ikke vært praktisk å ha en skikkelig realistisk 3D-modell som viser nøyaktig hvordan det hele kommer til å se ut, før spaden går i jorden?

Med 5G fra Telia  og AR-teknologi er dette nå mulig. 

Telia først med 5G til hele Norge


I 2023 blir Telia først med landsdekkende 5G. 5G står for 5. generasjons mobilnett, og er langt mer enn en liten oppgradering fra 4G. Det er en helt ny teknologi! Raskere. Og med helt rå kapasitet.  Det trenger vi, nå. For det er ikke lenger bare mobiltelefoner som bruker mobilnettet. Alt fra biler, busser og droner til tjenester som OnSiteViewer kobler seg på. Uten 5G hadde det ikke vært mulig.

Kan spare tid og penger

OnSiteViewer har utviklet en teknologi basert på «utvidet virkelighet», også kjent som «augmented reality». Med 5G fra Telia og en kraftig datamaskin lager selskapet helt realistiske simuleringer av byggetegninger, slik at fremtidens bygg kan inspiseres fra alle mulige vinkler, som om de sto der foran deg.

Oppstartsselskapet har – som så mange bedrifter – oppdaget verdien av å sparre med Telia om smarte løsninger for digitalisering. De er dessuten en del av mentorprogrammet Telia Startup, som hjelper gründere å lykkes innen kommunikasjonsteknologi.  

Hvordan påvirkes lysforholdene av byggene rundt? Er det nok plass til lek og aktiviteter? Og fungerer egentlig materialvalget? Alt dette kan man nå få et helt realistisk inntrykk av før byggingen starter.

620x350_OWE.jpg

Dette er AR-teknologi


AR står for «augmented reality», på norsk kalt «utvidet virkelighet». Teknologien legger til virtuelle data i opplevelsen av den fysiske verden. Pokémon Go er et godt og velkjent eksempel med figurer som popper opp i gatebildet foran deg. Gjennom AR «utvides» virkeligheten med et lag av informasjon eller underholdning i form av grafikk eller lyd.

– Med OnSiteViewer kan du bruker teste framtidens bymiljø på både fagfolk og vanlige folk, og sende tilbakemeldinger til utbyggere og arkitekter. De kan så gjøre raske endringer og sende nye alternativer tilbake, sier gründer Jan Erik Vinje.

På sikt håper Vinje at AR skal bli en naturlig del av ethvert større byggeprosjekt.

– Når ulike mennesker får oppleve bygg på stedet, så ser de både det som er bra og det som ikke er så bra. Dermed får de motivasjon til å komme med konkrete tilbakemeldinger. På den måten får man løsninger som flere blir fornøyde med, sier Vinje.

Ikke minst bidrar det til at forsinkende diskusjoner rundt bygget og byggeprosessen kan tas på et tidlig tidspunkt, og dermed ikke forsinke og fordyre prosjektene. At visningen også er så detaljert, gjør at det er nyttig både i planlegging og gjennomføring. Byggherrene kan rett og slett «teste ut» løsningene i en fiktiv modell før de settes ut i livet.

– Kostnaden ved å bygge feil kan vli enorm over tid, og er ikke nødvendigvis begrenset til eiendomsutvikleren – det kan falle på hele samfunnet i mange tiår. Om denne teknologien bidrar til bedre valg kan langsiktig gevinst og besparelse bli enorm, forteller Vinje.

Dette er et godt eksempel på hvordan 5G kan benyttes for å ta smartere beslutninger og ha mer effektive prosesser. Og kunne spart oss for endeløse diskusjoner og store summer! Bare se her:

1: Ulven

620X280_ULVEN.jpg

De gamle industriområdene på Ulven har de siste årene blitt bygget ut i et høyt tempo. I rikspresse og fagblader har utbyggingen blitt kritisert, blant annet fordi fagfolk mener det har blitt bygget for høyt og for tett, med lite lys og lite tilretteleggelse for liv på gateplan.

– Mange mener at Ulven-området har blitt et trist bymiljø. Hadde man sett dette tidligere, så kunne man tatt grep og skapt et bomiljø som er mer trivelig, sier Vinje.

2: Løren

620x280_LOREN.jpg

Løren ligger like ved Ulven. Også her har utbygger fått kritikk for utbyggingen. I mediene har de nye leilighetskompleksene blant annet blitt kritisert for å bære preg av «lite dagslys, ensartet blokkbebyggelse og dårlige uteområder».

– Jeg tror utbygger hadde vært glad for å få alle disse innspillene tidligere, da hadde man kunnet ta bedre valg. Det ville kostet litt mer der og da, men på sikt ville det vært bedre for alle parter, det er min gjetning, sier Vinje.

3. Munchmuseet

620x350_MUNCH.jpg

Munchmuseet har vært svært omdiskutert siden det ble ferdigstilt. Bygget er beskrevet som «stygt, middelmådig og merkelig sjelløst» og en «estetisk katastrofe». Kritikken skyldes blant annet at bygget er dekket med aluminium, selv om det på tegningene var brukt glass som overflatemateriale.

– Jeg tror mange ble overrasket over hvordan Munchmuseet så ut da det var ferdig. Hadde man kunnet se hvordan bygget ville se ut med akkurat de fasadematerialene før man besluttet å bruke dem, så ville man kanskje gjort noen endringer, sier Vinje.

Når det først er gjort er det for dyrt å endre.

– Det ferdige bygget var langt unna de første visualiseringene. Med teknologien vår kunne man prøvd ut flere forskjellige løsninger.

4. Grefsen Stasjon

620x350_GREFSEN-STASJON.jpg

Et relativt nytt boligområde ved ring 3 i Oslo er kritisert for å se ut som «en høy betongmur, hvor eneste åpning er nedkjørselen til en parkeringskjeller».

– Her har man bygget en rett vegg med høye, tette blokker. Med OnSiteViewer kunne man involvert flere interessenter og funnet bedre løsninger, sier Vinje.

5. Gunnar Scheldrups vei

620x280_GUNNAR.jpg

Et av mange boligkomplekser i Storo-området som har fått kritikk for å bygge for tett og ensformig, med lukkede fasader og få grøntområder.

– Også her har man endt opp med en homogen mur av bygninger. Med involvering fra flere parter kunne man fått et bedre resultat, sier Vinje.

Drevet av 5G

– OnSiteViewer er et veldig godt eksempel på mulighetene som åpner seg med et robust og raskt 5G-nettverk, sier Marius Ebbesen. Han er forretningsutvikler i Telia, og har jobbet tett på OnSiteViewer gjennom mentorprogrammet Telia Startup. Ebbesen forteller at han har stor tro på OnSiteViewer og potensialet som ligger i teknologien han og selskapet nå utvikler.

– Dette er en prosesseringskraft som er milevis unna det man får med mobil. Ved å flytte prosessering fra smarttelefoner til en edge-løsning, tilgjengeliggjør OnSiteViewer utrolig kraftfulle opplevelser på enkle enheter, sier Ebbesen.

620x350_THALLAUG.jpg

Telia som digitaliseringspartner


Med spisskompetanse på kommunikasjonsteknologi, bidrar Telia i digitaliseringen av mange bedrifter. Sparr med oss om: 4G og 5G, telefoniløsninger, private mobilnettverk, fiber- og fastnett, wifi, IoT og kundedialog mm.

Gründer? Telia Startup er vårt årlige mentorprogram med opptak for 2023 i løpet av høsten. Les mer om programmet.

Gründer Vinje er svært fornøyd med samarbeidet han og OnSiteViewer har hatt med Telia. Nå gleder han seg til å utvide bruksområdet for teknologien selskapet hans har utviklet, og til å ta den i bruk i flere deler av Norge.

– OnSiteViewer er en løsning som er helt avhengig av at du hvor som helst kan koble deg på nettet med høy båndbredde og kort responstid. Vi kunne ikke gjort dette uten 5G, sier Vinje.

Jeg ønsker å vite mer om 5G for bedrifter

Skriv inn dine kontaktdetaljer og vi vil kontakte deg så snart som mulig.

Var denne siden nyttig?