Mobilbruken vår gir svar på bærekraftsspørsmål

Vi skal leve lenge, og vi skal gjøre det uten for store klimaavtrykk. Det settes i gang utallige tiltak, og med mobilitetsdata kan vi se hvilke som faktisk funker. 


Mange av de store samfunnsutfordringene vi har foran oss, krever adferdsendring blant folk flest. Det gjelder både for helse, i den voksne befolkningen er vi nå flere overvektige enn normalvektige i Norge – og for miljø, når vi kjemper for å nå klimamålene innen 2030. Tiltakene er mange, men effekten har vært vanskelig å måle. Mobilitetsdata kan gi svarene vi trenger.

– Mobilitetsdata brukes av både offentlige og private, for eksempel innen byutvikling og beredskap, forteller Tom Henriksen, som jobber med nettopp dette i Telia.

STADIG BEDRE LØSNINGER: Tom Henriksen jobber med Telia Crowd Insights, og kan fortelle at mobilitetsdata og posisjonering har høy prioritet.

– Hvis man kan se hvor og hvordan folk beveger seg, hvor man samles, og hvilke mønstre som dannes over tid, så kan man planlegge bedre og lage infrastruktur og rutiner basert på det.

Med mobilen i lommen etterlater vi spor overalt vi går. Dataene viser hvordan og når folk beveger seg, og samles og tilgjengeliggjøres gjennom Telia Crowd Insights.

Datainnsamlingen er anonymisert og i samsvar med personvernregler. Det gjør at vi kan nyttiggjøre oss av verdifull innsikt uten at det går på bekostning av enkeltpersoners rettigheter.

Tom Henriksen, Telia

Måler fotavtrykket

Telia har nå inngått et samarbeid med Ducky for at både kommuner, næringsliv og enkeltpersoner skal kunne måle og visualisere eget fotavtrykk.

– Å finne nye, innovative løsninger som reduserer klimagassutslipp, og på den måten bidra til en mer bærekraftig fremtid, er noe av det viktigste vi som samfunn gjør. Samarbeidet med Ducky kan forhåpentligvis bidra til et taktskifte i klimaomstillingen. Vi er veldig stolte av og spente på dette, sier Henriksen i Telia.

Ducky er en trondheimsbasert klimateknologibedrift, som sammen med Tietoevry lager digitale verktøy for å redusere enkeltpersoners klima-fotavtrykk. Det gjør de gjennom å samle og prosessere data om folks vaner og utslipp.

ENDIRNGER MÅ SKJE: Skal vi nå klimamålene innen 2030, må vi omstille oss på mange områder. Måten vi kommer oss fra A til B på, er noe av det som har størst innvirkning på klimagassene vi slipper ut.

 

Nå får de med Telia på laget, og kan dermed dra nytte av mobilitetsdata for å få oversikt over reisemønstre og -vaner i befolkningen.

Vår ambisjon er å bidra til datadrevet klimahandling. Ved hjelp av Telias ekspertise innen mobilitetsdata, baner vi sammen vei for en smartere og grønnere måte å forstå, analysere og påvirke folks bevegelsesmønstre – slik at næringsliv og forbrukere kan ta mer bærekraftige valg.

Mads Simonsen Thuv, gründer, Ducky.

Innsikt skaper resultater

Helsedirektoratet er blant de offentlige aktørene som ser på hvordan de kan bruke mobilitetsdata for å treffe bedre på de tiltakene de iverksetter.

– I Helsedirektoratet er vi opptatt av god helse og gode liv. Å være fysisk inaktiv bidrar til at vi dør for tidlig – da er det vår jobb å legge til rette for at folk kan være så aktive som mulig. Da må vi ha bedre analyser og innsikt for å se hvilke tiltak som treffer og ikke, forklarer divisjonsdirektør for folkehelse og forebygging, Linda Granlund.

Det er akkurat det Ducky ønsker å bidra med gjennom mobilitetsdata fra Telia.

– Det hjelper ikke å sette inn tiltak hvis vi ikke ser hva det leder til. Hvis vi for eksempel ser at i dette nabolaget på dette tidspunktet er det veldig mange som beveger seg til dette stedet, og de fleste kjører hver sin privatbil, forklarer Simonsen Thuv.

– Hva skjer om vi setter inn en buss? Hva skjer om vi legger opp til en konkurranse om å sykle? Hva om vi stopper for bilkjøring på det tidspunktet? Da kan vi teste ut forskjellige tiltak og se hva som faktisk fungerer.

En ny måte å jobbe på

Oslo kommune har brukt mobilitetsdata aktivt for å planlegge, gjennomføre og måle tiltak.

DRØMMER OM HELHETSBILDE I SANNTID: Osman Mohammad Ibrahim er avdelingssjef for strategi og utvikling i Oslo kommune.

Den helhetlige innsikten i hvordan vi lever er fundamentet for arbeidet vårt.

Osman Mohammad Ibrahim, avdelingssjef for strategi og utvikling i Oslo kommune.

At god data er avgjørende for å fatte beslutninger, både i det private og offentlige, er leder for innovasjon og forretningsutvikling i Geodata, Astrid Hvattum, helt sikker på.

– Løsningene i dag er ofte en rapport. Rapporter er utdatert umiddelbart. Skal vi klare å nå folkehelsemålene, jobbe effektivt med beredskap og bærekraft, må se effekt av tiltak, sier hun.

Det neste blir å kunne følge dataene underveis.

– For 10 år siden drev vi med postit-lapper, for å se hva på hva mobilitetsdata kunne bidra til. Nå har vi realisert det, og mer til. Neste drøm er at vi får et helhetsbilde av mobilitet i hele kommunen i sanntid, sier Ibrahim.

Og skal vi tro Henriksen i Telia, trenger han ikke vente så lenge.

– Det er noe vi jobber med å utvikle, så det er nok en drøm som straks kan gå i oppfyllelse.

Var denne siden nyttig?