Travel Emission Insights

Gjør en meningsfull endring

Å redusere CO2-utslippene krever mer enn gode intensjoner. Det krever handling. Telia Travel Emission Insights gir by- og miljøplanleggere verktøyene de trenger for å iverksette disse tiltakene. Den lar kommunene måle og sammenligne CO2-utslippene fra ulike ruter og transportmidler. Deretter kan de prioritere hvilke tiltak som vil ha størst innvirkning. Telia Travel Emission Insights lar dem også måle, dele og rapportere fremgangen.

Telia Travel Emission Insights kombinerer anonymiserte bevegelsesdata fra Telias mobilnett med den anerkjente CERO-modellen for CO2-utslipp. Det er nøkkelen til datadrevne beslutninger i kampen mot klimaendringer.

Kort oversikt

Prioriter handlingene som utgjør en forskjell

Telia Travel Emission Insights gir konkrete anbefalinger om tiltak og hvilke CO2-reduksjoner de kan oppnå. For transportplanleggere besvarer dette spørsmål som: Hvor bør vi investere i kollektivfelt, og hvor bør vi investere i sykkelfelt? Hvor kan forbedringer i offentlig transport gjøre reisemåten raskere enn å ta bilen?

For bærekraftsteam og miljøkoordinatorer i kommunene er det et verktøy for å modellere ulike scenarier og beregne resultatene som hver enkelt kan oppnå. Dette gjør det mulig å ta mer datadrevne beslutninger om offentlige utgifter, og gi en transparent begrunnelse for hvorfor beslutninger tas og hva de forventes å oppnå.

CO2-Overview.jpg

Mål og rapporter fremgangen

For å oppfylle Paris-avtalen og begrense den globale oppvarmingen til 1,5 °C, må CO2-utslippene reduseres med 7,6 % hvert år i de neste 10 årene. Dermed er det ikke rom for å gjette om noe fungerer eller ikke. Telia Travel Emission Insights inkluderer historiske data fra 2019. Dette gjør det mulig å sammenligne gjeldende status med tidligere, fra dag én. Det gjør det også mulig å måle virkningen av endringer over tid. Det gjør det også enkelt å rapportere CO2-utslipp fra reiser, og oppfylle rapporteringskravene i IPCC (Intergovermental Panel on Climate Change), som vil bli obligatorisk fra 2024.

Med Telias tjeneste forventer jeg at vi får et mer detaljert bilde av disse turene, og at vi får hjelp til å se hvordan utslippene påvirkes av de ulike initiativene vi gjennomfører for mer bærekraftige reiser.

Sara Olsson, miljøstrateg i Järfälla kommune

Vil du vite mer om Telia Crowd Insights?

Telia Travel Emission Insights er en abonnementsbasert tjeneste for kommuner. Det er også et av de kraftigste digitale verktøyene som finnes i kampen mot klimaendringer. La oss ta en prat hvis du vil vite mer eller vil ha en demonstrasjon.

Skriv inn dine kontaktdetaljer og vi vil kontakte deg så snart som mulig.