Gjør det enkelt for logistikkbransjen å bli mer bærekraftig

En liten norsk startup kan komme til å gjøre en stor forskjell. Med støtte fra Telia skal FourPro Solutions hjelpe logistikkbedrifter å drive smartere og grønnere. 

Transport og logistikk er den største kilden til klimautslipp i Norge, og står for omtrent en tredjedel av det totale utslippet. Det skal halveres innen 2030.

Skippertaket ligger i overgangen fra fossilt brennstoff til fornybar energi. Men transporten må ikke bare må bli mer bærekraftig, den må bli smartere.

Varene skal frem. Vi eksporterer. Vi importerer. Pakker om og sender videre. Og for hvert stopp, for hvert ledd, for hver pakke eller container, sendes data inn i systemene. Logistikk handler om data, å samle, forstå og optimalisere.

Dét vil den norske startupen FourPro Solutions gjøre enklere. Logistikkbransjen er operert med utallige ulike systemer, som ikke snakker sammen.

FourPro Solutions fungerer som et kontrolltårn for logistikk, og hjelper programmene til å snakke bedre sammen.

Christopher Hoftun, Co-Founder & COO i FourPro Solutions.

Sammen med Ove Skants, Kjetil Samuelsen, Morten Evje og Isak Einarsson, driver han softwareselskapet som ble etablert i 2019. FourPro Solutions er en skybasert samhandlingsplattform for industri og logistikk, som gjør det mulig å dele data til og fra sensorer og systemer, på tvers av programvarer og selskaper. Slik får brukerne bedre innsikt, større muligheter for planlegging og bedre forutsigbarhet. Resultatet blir økt effektivitet for fartøy i terminal og mer miljøvennlig drift.

SKAPTE SKYBASERT SAMHANDLINGSPLATTFORM: Christopher Hoftun er COO i FourPro Solutions, som skal bidra til at logistikkbedrifter driver smartere og grønnere.

– Vi har som mål å hjelpe industrien med å redusere karbonfotavtrykket, sier Hoftun.

Avtrykket må rapporteres. Og det i seg selv er en stor oppgave for logstikkselskapene å løse. Gjennom systemet til FourPro Solutions lages nøyaktige rapporter mer eller mindre automatisk.

STOR INTERESSE FRA BRANSJEN: Gjennom systemet til FourPro Solutions lages nøyaktige rapporter mer eller mindre automatisk.

Løftes frem av Telia Startup

FourPro Solutions har fått høy interesse fra bransjen, og ble også raskt lagt merke til av Telia. Hvert år får et håndplukket utvalg oppstartsselskaper bli med i mentorprogrammet Telia Startup, og i år fikk FourPro Solutions én av plassene.

– Dette er en svært aktuell tjeneste som kan bidra til bærekraftige løsninger i industri og logistikksektoren, sier Ole-Petter Røstad, som er forretningsutvikler i Telia og mentor for FourPro Solutions.

Gjennom programmet ønsker Telia nettopp å bidra til et bedre og mer bærekraftig samfunn, ved å hjelpe selskaper å skalere opp med smart kommunikasjonsteknologi, som 5G og IoT.

MENTOR OG SAMARBEIDSPARTNER: Ole-Petter Røstad er forretningsutvikler i Telia og mentor for FourPro Solutions. Han mener selskapet har utviklet en svært ettertraktet og aktuell tjeneste.

Løsningen til FourPro Solutions kan blant annet brukes til å gi et sanntidsbilde av miljøpåvirkningen av alle ledd i en verdikjede, og lage automatisert miljørapportering.

Ole-Petter Røstad i Telia

Høy grad av datainnsamling krever høy kapasitet i nettet. Røstad legger ikke skjul på at samarbeidet med FourPro Solutions er lærerikt også for Telia.

– Antall sensorer og mengden data som skal samles inn gjør dette til en svært spennende case, sier han begeistret.

Som mentor kan han dele erfaringer fra flere andre selskaper som har testet IoT-løsninger sammen med Telia.

I tillegg til god tilgang på Telias ekspertise innen kommunikasjonsteknologi, får FourPro Solutions gjennom mentorprogrammet støtte til både merkevarestrategi, PR og kommunikasjon, juridiske spørsmål og ikke minst en strukturert 360-gjennomgang av selskapet sitt.

Vil vise at klimamålene er mulig å nå

– Det har vært utrolig verdifullt å jobbe tett med mentorene og teamet til Telia. Den gode sparringen og det faglige programmet på Telia Startup har utfordret oss. Og ikke minst hjulpet oss å ta de riktige valgene rundt bruk av 5G-teknologi, noe vi ikke ville klart på egenhånd. Vi har lært masse og blitt introdusert til nye partnere gjennom Telia som har løftet selskapet vårt, sier Hoftun.

Ny giv og en tydelig retning for å jobbe videre for en smartere logistikkbransje, som det stilles høye krav til – både når det kommer til bærekraft og lønnsomhet.

Industrien står ovenfor en utfordrende fremtid, der samfunnet og myndigheter pålegger selskaper strenge krav om miljøvennlig og bærekraftige måter å operere på. Samtidig er logistikk-bransjen hardt presset i markedsøkonomiske utfordringer.

Christopher Hoftun, Co-Founder & COO i FourPro Solutions

Det er mange virksomheter som nå strever med å holde økonomien god, samtidig som de skal ta klimaansvar. Det kan være utfordrende. Ikke nødvendigvis fordi aktørene selv ikke ønsker å drive miljøvennlig, men fordi virksomhetene mangler tilgang til gode løsninger som kan styre dem i en grønn retning.

– Sammen med Telia vil vi pilotere og demonstrere at det er mulig for industri og logistikk å bevege seg mot null-utslippsmål, gjennom gradvis implementering av smarte løsninger, forklarer Hoftun.

Dette er Telia Startup


• Et mentorprogram for nye selskaper i vekst, som vil skalere sin forretning på kommunikasjonsteknologi.
• Hver startup får sin egen mentorgruppe, som sikrer tett dialog og kompetanseutveksling med Telias fageksperter innen infrastruktur, tilkobling og teknologi.
• Deltakerne får kostnadsfri tilgang til en rekke av Telias produkter og tjenester.
• Som en del av programmet gjennomføres Venture 360. En strukturert og grundig gjennomgang utført av investoreksperter, for å identifisere styrker, svakheter og vekstmuligheter.
• Bedriftene får i tillegg rådgivning fra programmets partnere; Startup Norway, Advokat Thommessen, kommunikasjonsbyrået TRY og Mars Brand Strategy.
• Startupene må selv søke om plass i programmet, som strekker seg over syv måneder.

Var denne siden nyttig?