Trond Lauritsen i gründerbedriften PreAid, foran en ambulanse.

Opplevelsen fikk Trond til å lage en løsning som kan redde liv

Sekundene teller når du venter på ambulansen. Koblet til Telias mobilnett skal Pre Aid sin løsning gjøre det enklere for deg og meg å redde menneskeliv. 

Se for deg at du er først ved et ulykkessted. At kollegaen din får et hjerteinfarkt. Eller at et familiemedlem blir akutt syk. Du ringer 113 – og skulle så gjerne bidratt med noe mens dere venter på at hjelpen er på vei.

Det er situasjoner Trond Lauritsen kjenner godt til. Han er gründeren bak Pre Aid, som er én av ni bedrifter i mentorprogrammet Telia Startup dette året.  

Vanlige folk som innsatsstyrke

– Jeg har selv vært først både til en bilulykke og en arbeidsulykke, hvor jeg kjente på frustrasjon over ikke å kunne gjøre noe. Du står der og ser på at personen blir stadig dårligere, og føler virkelig trangen til å hjelpe og handle, sier han.

– Det finnes millioner av slike historier. Jeg stilte meg selv spørsmålet: Kunne jeg på noen måte bidratt mer og aller helst iverksatt handlinger som sikret raskere oppstart av profesjonell helsehjelp?

Da sykepleier-datteren og hennes lege-venn var hjemme til jul, begynte han å grave etter svar.

Jeg spurte dem hva jeg, som lekmann, kunne gjort i ulike typer situasjoner – hvis jeg hadde veiledning, tilgjengelig utstyr og medikamenter. Det viste seg at den listen er lang.

Trond Lauritsen, gründer av Pre Aid

Kan brukes oftere enn hjertestarter

Lauritsen tok deretter listen – og ideen han hadde fått – med seg til Ålesund kunnskapspark, for å undersøke om det var verdt å gå videre med. De ga raskt tommel opp og satte ham i kontakt med en anerkjent anestesilege, som også tente på ideen. Noen måneder senere var samarbeidet med Helse Møre og Romsdal i gang. 

Pre Aids løsning er en enhet som bruker smartteknologi til å gi raskere oppstart av behandling i akutte situasjoner – og der AMK har full styring og kontroll over prosessen.

– Du kan kalle det for et supplement til en hjertestarter. Pre Aids innovasjon vil imidlertid kunne brukes 11 ganger så ofte som en hjertestarter. Målet vårt er å redde liv, og ikke minst å unngå senskade. Slik at du kan komme tilbake i jobb, og få et best mulig liv sammen med dem du er glad i, sier Synnøve Rogne, COO i Pre Aid.

ÅLESUND-GRÜNDERE: Pre Aids mål er å redde liv og unngå senskader – i nært samarbeid med AMK-sentralene. F.v. Trond Lauritsen, Ingvild Berg Lauritsen og Synnøve Rogne. Tommy Skeide (CTO) ikke var tilstede.

Styrker det akuttmedisinske tilbudet

Løsningen er utviklet i tett samarbeid med AMK (akuttmedisinsk kommunikasjonssentral) i Helse Møre og Romsdal.

POSITIV: Lars Erik Sjømæling, klinikksjef i Helse Møre og Romsdal.

– Helseforetak gjør verdens viktigste jobb. Vi er stolte og ydmyke over å være et prioritert samarbeidsprosjekt for dem. Det underbygger at det er et behov for en slik løsning, sier Rogne.

Det bekrefter Lars Erik Sjømæling, klinikksjef ved klinikk for prehospitale tjenester i Helse Møre og Romsdal. For dem er det en viktig oppgave å bidra til å utvikle det akuttmedisinske tilbudet til befolkningen. 

– Møre og Romsdal har en desentralisert bosetning – som i seg selv er flott. Samtidig utfordrer det både helseforetak og kommuner når de skal levere likeverdige tjenester. Ideen til Pre Aid er innovativ og har potensial til å supplere og styrke det totale tilbudet for innbyggerne våre, sier Sjømæling.

Rask utvikling og stor interesse

Pre Aids løsning vil være aktuell for alle steder som i dag har hjertestarter. Målet er å få levert så mange enheter at man i de fleste tilfeller kan starte behandling før ambulansen er på plass.

– På den måten gir vi vanlige folk mulighet for å iverksette livreddende og skadeforebyggende behandling før ambulansen kommer, sier Lauritsen.

Mens store ressurser i dag brukes på å behandle folk etter at skaden er skjedd, er Pre Aids mål å hindre og forebygge alvorlig skade og invaliditet.

– Derfor kan løsningen også ha store samfunnsøkonomiske fordeler, konstaterer Rogne.

Etter at Pre Aid ble etablert i 2021, har utviklingen gått i lynraskt tempo. Prototypen er testet på brannvesenet i Ålesund, i tillegg til «vanlige folk», med oppløftende resultater – og de utvikler nå en pilotserie som skal testes med partnerne. I andre kvartal 2024 skal løsningen være klar for markedet.

Vi har kløpet oss selv i armen og ventet på skjær i sjøen. Men når folk har blitt presentert for løsningen, har de likt den umiddelbart. Det er kjempespennende å skape noe helt fra bunn.

Synnøve Rogne, Pre Aid

Skal vokse med Telia

Når de nå skal utvikle løsningen videre, vil smartteknologi og et lynraskt nettverk være avgjørende. Derfor ønsket de å delta i Telia Startup. Felles for de ni bedriftene som er med i Telias mentorprogram, er at de kan skape mer verdi ved hjelp av Telias infrastruktur og tjenester. Gjennom programmet får gründerbedriftene tildelt mentorer med ulik ekspertise, og råd og hjelp om alt fra teknologi til forretningsutvikling.

– Pre Aid er en del av den samfunnskritiske infrastrukturen som skal virke og kunne overvåkes 24/7. Da må vi ha en teknologisk ledende partner som Telia – som har kompetansen og tjenestene som gjør det mulig å redde liv hver dag, konstaterer Lauritsen.

I tillegg har de vekstambisjoner utenfor Norges landegrenser – i første omgang Norden.

– Da er det en stor fordel at Telia er markedsleder både i de nordiske og baltiske landene, fastslår gründerne. 

GOD MATCH: – PreAids løsning viser verdien av et landsdekkende 5G-nett, påpeker Charlotte Heyerdahl i Telia.

Pre Aid forteller at de allerede har fått solide innspill på strategi, budsjettering og prising.

– Mentorene prioriterer oss, og vi føler oss veldig privilegerte.  Å være partner med Telia er også noe som gir oss anerkjennelse i markedet, forteller Rogne.

Charlotte Heyerdahl i Telia slår fast at Pre Aid er en god match for dem.

– Pre Aids løsning er både samfunnsnyttig og nyskapende, og har tydelig behov for kompetansen vi kan bidra med. Den viser også virkelig verdien av at vi bygger et landsdekkende 5G-nett, sier Heyerdahl.

Dette er Telia Startup


• Et mentorprogram for nye selskaper i vekst, som vil skalere sin forretning på kommunikasjonsteknologi.
• Hver startup får sin egen mentorgruppe, som sikrer tett dialog og kompetanseutveksling med Telias fageksperter innen infrastruktur, tilkobling og teknologi.
• Deltakerne får kostnadsfri tilgang til en rekke av Telias produkter og tjenester.
• Som en del av programmet gjennomføres Venture 360. En strukturert og grundig gjennomgang utført av investoreksperter, for å identifisere styrker, svakheter og vekstmuligheter.
• Bedriftene får i tillegg rådgivning fra programmets partnere; Startup Norway, Advokat Thommessen, kommunikasjonsbyrået TRY og Mars Brand Strategy.
• Startupene må selv søke om plass i programmet, som strekker seg over syv måneder.

Var denne siden nyttig?