bilde

WiFi

Enkel administrasjon av trådløse nettverk

Innsikt og oversikt

WiFi fra Telia gjør det enkelt å administrere bedriftens trådløse nettverk. Med Wifi Intelligence får dere tilgang til en oversiktlig administrasjonsplattform i skyen som gir dere god nettverksoversikt og innsikt i bruken av nettverksressursene på tvers av avdelinger og filialer. 

  • Enkel administrasjon
  • Innsikt i bruk av nettverksressurser
  • God analyse på det trådløse nettet

WiFi for IT og administrasjon

For en IT-administrator er WiFi Intelligence et viktig hjelpemiddel i det daglige arbeidet. Via et oversiktlig dashboard får dere innsyn i hele det trådløse nettverket; hvordan det blir brukt og hvordan det kan optimaliseres. Dere kan bryte ned dataene på en lang rekke områder og får dermed konkrete data på nettverkets status.

WiFi for salg og kundeservice

Med WiFi Intelligence sikrer dere at kunder og andre gjester som oppholder seg i gjesteområder eller møtelokaler får tilgang til nettverket. I detaljhandelen kan man for eksempel få innsikt i kundens adferd og om hvordan butikkens innredning fungerer.

WiFi for ledelse og økonomi

På ledelsesnivå gir WiFi Intelligence dere en unik innsikt, med rapporter og analyser fra overordnet nivå og helt ned på detaljerte punkter. Dette gir dere et bedre beslutningsunderlag når dere for eksempel skal tilrettelegge vaktplaner eller innrede butikken så hensiktsmessig som mulig. Med god informasjon kan dere også ta løpende vurderinger av det forretningsmessige utbyttet av det trådløse nettverket deres.

Jeg ønsker å vite mer om WiFi

Skriv inn dine kontaktdetaljer og vi vil kontakte deg så snart som mulig.