Driftsinformasjon

Driftsinformasjon for Bredbånd og Datanett

Under vil du finne informasjon om større problemer eller endringer som kan påvirke din tjeneste levert av Telia. Informasjonen blir kontinuerlig oppdatert med forventet rettetid og status.

Følg oss på Twitter for oppdatering av driftsmeldinger

Ønsker du å oppdatere din service avtale (SLA) eller lese mer om Prodaktiv drift, klikk her

Driftsmeldinger