Varsling av feil - Bedrift

 

Varsling av feil i Bredbånd og Datanett

Alle feil skal meldes i Min Portal.

Før du melder feil,
- sjekk og restart eget utstyr 
- sjekk for driftsinformasjon på forsiden telia.no

Definisjon av alvorlighetsgrad på en feil

Større feil (Major)
En feil som påvirker Tjenesten eller funksjonaliteten til Tjenesten samlet sett.

Mindre feil (Minor)
En feil der tjenesten eller den sentrale funksjonaliteten kan være delvis uvirksom eller nedgradert, men fortsatt tilgjengelig for kunden, eller at kunden fortsatt vil gjøre bruk av tjenesten, og ikke er innstilt på å frigi den for umiddelbar feilhåndtering.

Serviceavtaler (SLA) for Bredbånd og Datanett

Din serviceavtale (SLA) sikrer deg hurtig responstid ved feil avhengig av hvor kritisk feilen er. Respons- og rettetider avhenger av valgt SLA. 

Les mer om SLA her