Proaktiv drift og SLA

Proaktiv drift oppdager og reparerer feil «før» kunden opplever det

Telia sitt kjernenett er bygget på redundante ring infrastrukturer. Ved eventuelle feil vil datatrafikken gå en annen vei. Stamnettet overvåkes 24/7/365 med henhold til belastning, kapasitet og funksjon- slik at vi alltid skal kunne levere forventet tjenestekvalitet og 100% oppetid.

Ved å proaktivt overvåke- og oppgradere stamnettet sikrer vi at du som kunde også i fremtiden skal kunne få markedsledende tjenester fra Telia. Telia tilbyr i tillegg en «Proaktiv Drift» tjeneste på aksess linjene inn til bedriftens lokasjoner. Vi starter da umiddelbart feilsøking og tar kontakt med kunden straks det er mistanke om at en aksess er uten forbindelse.

Ved kjøp av redundante aksesser, kabel eller 4G, vil Telia alltid proaktivt overvåke og rette eventuelle feil på aksessene.

Feil meldes i Min Portal

Informasjon om serviceavtale (SLA)

Hvis det oppstår en feil på din tjeneste levert av Telia, starter feilhåndteringen umiddelbart etter at feilen er registrert hos oss og all nødvendig informasjon er innhentet fra kunden. Det kreves også bistand av kunden til en rekke tester under registreringen av feilen.

Med en standard serviceavtale (SLA) gjelder feilhåndteringen mellom kl 08:00 til 17:00 og forsetter neste dag, såfremt feilen ikke er rettet. Dersom kunden har behov for utvidet service utenfor tidspunktene til en standard serviceavtale, kan serviceavtalen oppgraderes til Premium eller Exclusive.

 

Beskrivelse

Standard

Premium

Exclusive

Kan melde feil

Alle dager, hele døgnet.

Alle dager, hele døgnet.

Alle dager, hele døgnet.

Tjenestetider

Mandag til fredag
(kun virkedager)
08:00 – 17:00

Mandag til søndag
(inkl. helg og helligdager)
08:00 – 22:00

Mandag til søndag
(alle dager)
24/7

Responstid

Umiddelbart ved registrering av feilmelding.

Umiddelbart ved registrering av feilmelding.

Umiddelbart ved registrering av feilmelding.

Maksimal feilrettingstid for en større feil som oppsto i løpet av tjenestetid

4 timer

3 timer

2 timer

Tilbakemeldinger til kunden i løpet av feilkorrigeringen

Ingen


< 2 timer
På SMS eller e-post.

< 1 time
På SMS eller e-post.

Løsningsrapport

Kundeportal, SMS, telefon eller e-post.

Kundeportal, SMS, telefon eller e-post.

Kundeportal, SMS, telefon eller e-post.

Ønsker du utvidet serviceavtale (SLA)?

Som kunde kan du om ønskelig kjøpe utvidet feilhåndtering utenfor tjenestetiden definert i din serviceavtale. Ønsker du å oppgradere din serviceavtale (SLA) hos Telia, kan du kontakte din account manager eller kundeservice.

 

Standard

Premium

Exclusive

NOK 10 000,-

NOK 7 500,-
(faktureres ved feil på eget utstyr)

NOK 7 500,-
(faktureres ved feil på eget utstyr)

 

Jeg ønsker å utvide serviceavtalen (SLA)