Min Profil – Tilgjengelighet

Med få klikk kan du endre tilgjengelighet på din mobiltelefon, og styre samtaler til for eksempel en kollega eller personsvar.

 • Legg til viderekobling til andre telefonnummer
 • Bruk min svartjeneste til å gi de som ringer deg flere alternativ
 • Vis om du er ledig, opptatt eller fraværende for dine kolleger

Fremgangsmåte

 1. Logg på Telia Bedriftsnett
 2. Klikk på navnet ditt øverst til høyre for å åpne din profil
 3. Gå til fanen tilgjengelighet

Mangler du tilgang til Telia Bedriftsnett?
Les mer om brukernavn, passord og pålogging her.

FOR INN- OG UTLOGGING AV KØ

Tilgjengelige innstillinger

1. VELG TILGJENGELIGHET
Du kan velge mellom en rekke forskjellige statuser, og aktivere synkronisering av tilgjengelighet mot din kalender dersom din bedrift har integrasjon mot Microsoft Exchange.

2. MELDING
Denne meldingen blir synlig for andre i bedriften via Telia Bedriftskatalog i sentralbordet og i Telia Mobilapp.

3. VIDEREKOBLING (LEDIG-INNSTILLING)
Her legger du til viderekoblinger for samtaler som kommer inn mens du er ledig og opptatt på telefonen.

4.RING FØRST NORMALT TIL MIN TELEFEON
Skru av ring først normalt til min telefon dersom du vil at samtaler skal viderekobles direkte.

5. OPPLEST FRAVÆR
Innringere vil få automatisk beskjed om at du er opptatt og hvor lenge du er opptatt, før det begynner å ringe på din telefon eller samtalen kobles videre.

6. LYDMELDING
Spill inn en personlig lydmelding. Lydmeldingen kan spilles av før det begynner å ringe på din telefon eller samtalen kobles videre.

7. MIN SVARTJENESTE
Ved bruk av min svartjeneste kan du gi innringere valget mellom å bli koblet videre til personsvar, sentralbordet eller en kollega - Her velger du hvilke køer som skal benyttes når innringer taster seg videre til sentralbordet eller en kollega.

Min Svartjeneste er en fleksibel modul med mange muligheter. Når «Min Svartjeneste» er valgt som svarsted under innstillingene på tilgjengeligheten du vil benytte vil svarmodulen gi innringer et opplest tastevalg med mulighet for kombinasjon av følgende funksjoner:

 • Personsvar: Innringer kommer til din personlige svarer og kan legge igjen en beskjed.
 • Vent: Innringer kan velge å fortsette å ringe til din telefon. Hvis du har valgt å deaktivere «ing først på min telefon», vil dette valget gjøre at telefonen din faktisk begynner å ringe.
 • : Innringer får valget å snakke med en kollega. Dette definerer du ved å angi en kø under «innstillinger for Min Svartjeneste».
 • Sentralbord: Innringer får valget å snakke med sentralbordet. Dette definerer du ved å angi en kø som representerer ønsket svarsted under «innstillinger for Min Svartjeneste».
 • Eksternt sentralbord: samme som «Sentralbord» med den forskjellen at du her kan angi et telefonnummer utenfor selskapet som svarsted.

Mer at Min Svartjeneste lar deg ha ulike innstillinger avhengig av om du er ledig eller i telefonen når noen ringer deg. Ønsker du at innringer skal få samme svar uansett, så velger du de samme innstillingene for «ved oppringing» som for «ved opptatt».

Relevante artikler