Visuell Admin

 

Med Visuell Admin kan du styre bedriftens IVR. Kort forklart åpningstider, tastevalg, talemeldinger og koblinger mot køgrupper fra bedriftens hovednummer.

 • Få en visuell oversikt over bedriftens telefonløsning
 • Utfør endringer enkelt med drag-and-drop grensesnitt
 • Styr bedriftens åpningstider, tastevalg med mer fra et og samme system

Ta i bruk Visuell Admin

 1. Logg på Telia Bedriftsnett
 2. Fra hovedmenyen ikon10-b.png velg Administrasjon
 3. Gå til fanen visuell admin og velg klikk her for å redigere deres bedriftsnett-løsninger

TBN Admin er tilgjengelig for bedriftens administrator og brukere med nødvendig rolletilgang.
Les mer om rollestyring i Bedriftsnett.

Grunnleggende informasjon

 • Bedriftens IVR er tilgjengelig via meny og åpne. Her finner du en liste som kan inneholde en eller flere IVR-løsninger, samt eventuelle tidligere versjoner av hver enkelt IVR. Ved oppdatering av en IVR lagres automatisk tidligere versjoner, og du kan enkelt rulle tilbake ved behov.
 • Hvert hovednummer kan kobles mot en enkelt IVR - Koblingene styres fra meny og mine nummer.
 • Når du har åpnet en IVR på skjermen er det mulig å teste løsningen. Trykk ikon24.png knapp ved Meny knappen, skriv inn ditt telefonnummer, velg eventuelt ønsket dato og klokkeslett og klikk kjør.
 • Funksjonene som kan brukes til å «bygge» en IVR er tilgjengelig under elementer på høyre side av skjermen. Du kan trykke, dra og slippe funksjonene du ønsker å bruke. Etter at en funksjon er plassert må de kobles til hovednummeret eller en annen funksjon.
 • Enkelte funksjoner har avanserte innstillinger eller koblinger - Trykk for å åpne innstillingene, eller på koblingen som dukker opp for å endre for eksempel tastevalg.

Visuell admin GIF1.gifTrykk, dra og slipp funksjoner - Elementene må også kobles sammen i den rekkefølgen de skal brukes

Visuell admin GIF2.gifEnkelte funksjoner har tilgang til avanserte innstillinger eller koblinger

Funksjoner i Visuell Admin

 • Åpningstider
  Administrasjon av bedriftens åpningstider, med forskjellige utfall innenfor og utenfor åpningstid og unntak ved ferie og helligdager.
  Les mer om administrasjon av åpningstider

 • Talemeldinger
  Innspilling og oppsett av lydfiler som brukes på bedriftens køgrupper og hovednummer.
  Les mer om lydfiler og talemeldinger

 • Køgrupper
  Styr hvilke køgrupper som skal kobles til hovednummer, og gjør avanserte valg for køgruppene.
  Les mer om administrasjon av køer

 • VIP-lister
  Sorter innringere på nummer og send dem til ønsket køgrupper, lydfil eller annet.
  Les mer om administrasjon av VIP-Lister

 • Tastevalg
  Legg inn tastevalg på bedriftens hovednummer slik at innringere selv kan velge riktig avdeling eller person.

 • Tilbakering
  La innringere slippe ventetid i kø - Løsningen støtter både manuell og automatisk tilbakering.

 • Talepost
  Ta i mot talepost på bedriftens hovednummer. Innringer vil som standard høre et pip, men man kan også velge en lydfil som skal spilles av. Beskjeder fra innringere sendes som lydfil via e-post til valgfri adresse.

 • Avansert tastevalg
  Her kan innringere taste inn flere siffer (f.eks. postnummer eller et kundenummer) og styres til et svarsted/rutingdestinasjon basert på inntastingen som ble gjort.
  Les mer om Avansert Tastevalg

 • Send SMS
  Send en SMS tilbake til innringer med informasjon. Kun mulig å svare til norske mobilnummer.

Tastevalg

Med funksjonen be om tastevalg gis innringer mulighet til å taste seg frem til ønsket køgruppe eller andre funksjoner i IVR. Fra funksjonen kan man velge hvilken lydfil som skal spilles av samt sette tidsavbrudd ved ingen inntasting. Elementer koblet til be om tastevalg kan gis hvert sitt tastevalg mellom 1 og 9, og man kan definere hvor samtalen kobles dersom innringer ikke taster inn noe, eller taster et ugyldig tastevalg.

Visuell Admin1.png

Tilbakering

Med funksjonen ring tilbake kan innringere bli automatisk eller manuelt oppringt. Ved manuell sendes det SMS eller e-post med kontaktinformasjon til valgfritt telefonnummer eller epostadresse. Ved auto ringer neste ledige kømedlem automatisk opp innringeren. Via innstillinger ikon19.png er følgende valg tilgjengelig.

 • SMS/E-post
  Må angis ved manuell tilbakering.

 • Tvungen inntasting
  Dersom valget aktiveres blir innringer bedt om å taste inn telefonnummeret de ønsker å bli ringt tilbake på.

 • Bekreftelsesmelding
  Dersom valget aktiveres spilles det av en talemelding etter at innringer har tastet sitt telefonnummer. Ved deaktivert spilles talemeldingen umiddelbart.

 • Ugyldig inntastet nummer
  Lydfil som spilles av hvis innringer taster et ugyldig telefonnummer.

 • Infomelding
  Lydfil som spilles av hvis innringer får tilbud om tilbakering. Brukes kun ved tvungen inntasting.

 • Ring tilbake med
  Velg hvilket visningsnummer som skal benyttes ved tilbakering.

 • Åpningstider
  Velg hvilken åpningstid som skal benyttes sammen med tilbakering. Egne åpningstider kan benyttes, for eksempel hvis man vil unngå tilbakering i lunsjen. Les mer om administrasjon av åpningstider

Øvrige funksjoner

 • Link til annen meny
  Benyttes hvis man ønsker å koble samtaler til en annen IVR i Bedriftsnett.

 • Personlig talepost
  Mulighet for kobling av samtaler til en brukers talepostkasse (personsvar)

 • Sett over ekstern
  Kan brukes til å sette over samtaler til eksterne telefonnummer. Det påløper takst for samtaler som viderekobles.

Relevante artikler