Mobil som Tjeneste

Leieavtale for mobilt utstyr for større bedrifter

Unngå store investeringer i mobilparken

Mobil som Tjeneste er en leieavtale for mobilt utstyr som sikrer at dine medarbeidere alltid har tilgang på moderne mobiltelefoner og nettbrett. Med Mobil som Tjeneste kan dere leie hele mobilparken så dere slipper store investeringer.

Tjenesten egner seg for bedrifter med over 20 ansatte.

SVITSJ for Bedrift er en enklere løsning for mindre bedrifter.

 

  • Bedre sikkerhet med moderne telefoner og nettbrett
  • Forsikring er inkludert og byttepool sikrer raskt ny telefon
  • Support for sluttbruker og eksperthjelp fra Telia Bedriftssenter
  • Ingen kapitalbinding og mulighet for kontant innbytte av eksisterende utstyr

 

Les om industriselskapet Aarbakke og Kreftforeningens erfaringer med Mobil som Tjeneste

Sånn fungerer Mobil som Tjeneste

Bestilling og fakturering

Dere bestiller utstyr raskt og enkelt i Min Bedrift og mottar en samlet faktura per måned. Kredittrammen lar dere foreta flere bestillinger gjennom hele avtaleperioden inntil et oppad begrenset beløp.

Om dere har Kostnadsdeling i tillegg, er det mulig å la den ansatte bli trukket et beløp hver måned om de velger dyrere utstyr enn det bedriften dekker. Alternativt kan dere trekke et engangsbeløp.

Om dere sitter på gamle mobiler og nettbrett kan dere få kontant innbytte av disse når dere inngår en avtale om Mobil som Tjeneste.

Forsikringsvilkår

  • Forsikringen dekker skader og tap som følge av plutselige og uforutsette hendelser. Det er ingen begrensninger i antall skadehendelser.
  • Dersom utstyret ikke lar seg reparere får dere tilsvarende utstyr levert.
  • På mobiler som koster mindre enn 2000 kr er egenandelen 200 kr. På øvrige mobiler er egenandelen 1000 kr. Vi kan også levere forsikring uten egenandel.
  • Dere må fylle ut skademelding til forsikringsselskapet. Tap eller tyveri må politianmeldes.

Byttepool og god service på Telia Bedriftssenter

Vi forstår at dere alltid må være tilgjengelige. I våre landsdekkende bedriftssentre har vi dedikerte medarbeidere som betjener kunder med flere lokasjoner og krevende behov. 

Byttepool lar dere disponerer ekstra enheter slik at dere oppnår redusert ventetid ved tap eller reparasjon av utstyr. De ekstra enhetene oppbevares vanligvis hos nærmeste Telia Bedriftssenter for å gi kortest mulig leveransetid.

 

Spørsmål og svar

Avtalen gir dere mulighet til å bytte inn utstyret dere allerede har. Oppgjøret skjer kontant.

For å dra nytte av innbytteordningen, forbereder dere en oversikt over utstyret og tar kontakt med vår kundeservice på telefon 05061. Dere kan også logge inn i Min Bedrift og ta kontakt på chat for rask hjelp. Om dere ønsker en verdivurdering kan dere sende en e-post til b2bservicemanagement@telia.no.

Dere mottar faktura for leiekostnad fra Telia Finans. Denne vil komme separat fra ordinær faktura fra oss.

 

Jeg ønsker å vite mer om Mobil som Tjeneste