Workshop - EN ARBEIDSLIVSUNDERSØKELSE  


Kommunikasjonsteknologi kan gjøre fantastiske ting. Og i Telia kan vi teknologi. Men vi er mest opptatt av én type teknologi: Den som gjør kundene våre gode. 

I Telia er vi derfor ikke bare opptatt av ny teknologi og nye tjenester, men vi ser også verdien av å lytte til, og forstå, menneskene og bedriftene som skal ta teknologien i bruk. Derfor har vi utarbeidet, og kan nå presentere, Workshop – en nasjonal undersøkelse om hvordan vi vil jobbe fremover – og om hvordan teknologi kan gjøre hverdagen enklere. 

Norske bedrifter er forskjellige, noe undersøkelsen denne rapporten baserer seg på bekrefter. Funnene vil gi oss nyttig kunnskap til å tilby enda bedre tjenester. Workshop er basert på 1.002 arbeidende nordmenns svar på en rekke spørsmål om forhold i arbeidslivet. Undersøkelsen er utført av Norstat og formålet har vært å bli enda bedre kjent med det norske arbeidslivet og norske bedrifter, for å kunne skreddersy enda bedre løsninger til hver enkelt bedrift.

Hvordan vil du at din arbeidsplass skal være i fremtiden?

Den viktigste ressursen på hver arbeidsplass er de som jobber der. Men hvordan får du det beste ut av hver enkelt ansatt? Det er spørsmålet alle bedrifter og ansatte bør stille seg, og ha en formening om. – Skal du forstå en bedrift, må du bli kjent med de som jobber der. Vi tror at teknologi er et viktig verktøy for at ansatte kan bli den beste utgaven av seg selv, sier Jon Christian Hillestad, direktør for Telia Business. 

– Skal du forstå en bedrift, må du bli kjent med de som jobber der. Vi tror at teknologi er et viktig verktøy for at ansatte kan bli den beste utgaven av seg selv

Jon Christian Hillestad

I Telia jobber vi tett med våre kunder, og strekker oss langt for å hjelpe dem og deres ansatte med å forstå teknologien og utnytte mulighetene den gir, på deres betingelser. For selv om alle bedrifter er forskjellige så har de én ting til felles. Deres viktigste ressurs er deres ansatte. Og for å forstå norske bedrifter, må vi forstå de som jobber der. 

 

Vil du vite mer om Workshop?