– Noen ganger er mobilnettet livsviktig

Fra Nordkapp til Lindesnes. På en fjelltopp i Sunnmøre og et skjær på Sørlandet. 
– Dekning er helt avgjørende. Det både bygger og trygger samfunnet vårt.

Det sier Jon Christian Hillestad, som leder bedriftsdelen av Telia Norge.

– I hverdagen handler nok 5G for de aller fleste om å kunne scrolle seg gjennom nyheter på mobilen og kanskje strømme en fotballkamp. Men dekning og 5G handler om mer enn den her, sier han og fisker opp mobiltelefonen fra innerlommen.

– Det handler om  mye mer.

 

At 5G er viktig for digitalisering av samfunnet er åpenbart. De aller fleste innovative produkter og tjenester er koblet opp.

Mobilnettet spiller også en avgjørende rolle for vår sikkerhet. Tryggheten vår er på mange områder avhengig av god mobildekning. Vi benytter mobilnettet når vi har motorstopp og må ringe etter hjelp, når vi er ute på båttur og sjekker om det er uvær i vente, og når vi har gått oss bort og trenger kart for å finne hjem.

I tillegg benytter redningstjenestene, Politiet og Forsvaret mobilnettet aktivt i sitt viktige arbeid. Enten det handler om å organisere mannskap, fly drone over et ulykkessted eller søke opp en som er savnet.

Forsvarsmateriell samarbeider tett med Telia for å legge til rette gode løsninger for sikker kommunikasjon i en krise.

Blant dem som virkelig bruker nettet for vår alles trygghet er Norsk Folkehjelp, som benytter det i søk og redning.

Telia jobber tett med disse aktørene for å sikre god utnyttelse av nettet når det gjelder som mest.

– Vi har en egen døgnbemannet redningsgruppe i Telia som samarbeider med redningstjenestene når det skjer noe, forteller Terje Lilleåsen, som leder arbeidet.

Ved hjelp av såkalt triangulering snevres søkeområdet inn til under 100 kvadratmeter. Benytter redningsmannskapet i tillegg en portabel basestasjon, kan det bli så eksakt som 25 kvadratmeter.

– Det sparer dyrebar tid når situasjonen er kritisk og noen er meldt savnet.

Norsk Folkehjelp i Nesset i Møre og Romsdal benytter en mobil basestasjon som kan settes opp hvor som helst. Slik kan de finne savnede raskere.

5G er helt nødvendig

Mobilnettet bygges ut med basestasjoner, som plasserer mobilantenne høyt i terrenget. Mastene er ofte 20-30 meter høye, og for å få optimal dekning må de ofte plasseres langt utenfor allfarvei. Å bygge ut mobilnett i et vilt og langstrakt Norge er krevende.

Telia har investert enorme summer i utrullingen av 5G-nettet, og nå har 9 av 10 dekning der de bor. Norge har i dag et av verdens aller beste mobilnett.

Basestasjonene ligger ofte ulent til, og kan være flere titalls meter høye.

– Mobilnettet er en bærebjelke i et velfungerende, moderne samfunn, sier Hillestad.

Norge trenger et robust og raskt mobilnett, både i de store byene og i mer avsidesliggende bygdestrøk.

Fra primært å sikre telefonsamtaler, brukes mobilnettet i dag til å overføre enorme mengder data. Én ting er bruken hver og en har gjennom mobiltelefonene, en annen er all informasjon som sendes og mottas gjennom sensorer, smarte biler og et bredt spekter andre apparater. I tillegg fungerer mobilnettet som trådløst bredbånd for mange husstander og bedrifter.

Bruken av mobildata har eksplodert de siste årene.

I Telia-nettet ser vi nye rekorder for bruk av mobildata nesten hver uke!

Jon Christian Hillestad, leder av bedriftsdelen i Telia Norge.

– De siste årene har vi sett en dobling ganske nøyaktig annethvert år, sier han og viser til Moores lov om digitaliseringens vekstkurve.

4G-nettet hadde rett og slett allerede kommet til kort, med den bruken vi har i dag.

Jon Christian Hillestad i Telia mener et robust og trygt nett er kritisk for et velfungerende samfunn.

Norge i tet

Veldig mange land ligger langt bak Norge når det kommer til utbygging av mobilnettet, og det er gjerne merkbart dårligere for nordmenn på reise.

– Vi er nok veldig godt vant, smiler Hillestad.

– Det er klart at de aller færreste går rundt og tenker så mye over kvaliteten i mobilnettet og hvorfor det er så viktig.

Dét mener han er akkurat sånn det skal være.

– Mobilnettet skal bare funke. Når du strømmer EM-finalen. Og når du virkelig trenger hjelp. Da er dekning livsviktig. Det er derfor vi i Telia sier; «Vi trygger Nor5Ge».

Var denne siden nyttig?