bilde av et bygg

Telia DDoS Protection

Rask, kvalifisert hjelp til å avverge dataangrep mot din bedrift er mer avgjørende enn noen gang. 

Et DDoS-angrep (Distributed Denial of Service) eller såkalt overbelastningsangrep er en alvorlig sikkerhetstrussel. Konsekvensene kan bli at bedriftens internettjenester slås ut og at både infrastruktur og systemer settes ut av spill. Slike angrep berører ofte virksomhetskritiske prosesser og kan igjen føre til betydelig inntektstap.

Med Telia DDoS Protection oppdages angrep automatisk. Tiltak iverksettes umiddelbart og uønsket trafikk «vaskes vekk», slik at dine nettbaserte tjenester ikke påvirkes.

Markedets beste ekspertise

Et DDoS-angrep er så godt som umulig å forebygge ved lokal beskyttelse rundt ressursene som angripes – beskyttelsen må ligge i operatørnettverket. Med Telia DDoS Protection kan din bedrift dra nytte av Telias kraftige nettverksinfrastruktur for å identifisere og bekjempe angrep, samt ha tilgang på vår ekspertise innen nettverkssikkerhet.

Sikrer fortsatt drift

Et DDoS-angrep kan variere i størrelse ogvarighet . Telia DDoS Protection identifiserer og begrenser automatisk effekten av angrepet, samtidig som den tillater legitim trafikk å passere så uforstyrret som mulig. De nettbaserte tjenestene påvirkes ikke hvis din bedrift blir utsatt for et angrep, og driften kan fortsette som normalt.

Kontinuerlig beskyttelse

Med Telia DDoS Protection oppdages angrep på internettforbindelsen og uønsket trafikk vaskes vekk. For å kunne håndtere angrep effektivt, må vask av trafikken skje automatisk. Når Telias overvåkningsplattform registrerer et angrep, dirigeres trafikken til Telias «vaskemaskin», der legitim trafikk filtreres ut og sluses videre til bedriftens sikre miljø.

Med Telia DDoS Protection har din bedrift beskyttelse 24 timer i døgnet.

Ønsker du å vite mer om Telia DDoS Protection?

Fyll ut skjema og vi vil kontakte deg så snart som mulig.