mann på fjelle, natur

Sky

Skyløsninger med føttene på jorden

Å flytte bedriftens datatjenester til skyen har mange fordeler. Kostnadene til drift og vedlikehold reduseres, tjenester kan produseres mer effektivt og du har mer tid til innovasjon. Men i hastverket med å flytte alt til skyen er det lett å fokusere mer på teknologien enn hva teknologien egentlig skal bidra med i hverdagen. Telia starter i andre enden. Vi starter ikke med skyen, men i virksomheten din, og hvordan den kan effektiviseres og sikres. Med Telias skytjenester får du en effektiv og langsiktig overordnet strategi for hele din IT-infrastruktur.