Slik søker du EU-midlene

EU bevilger 164 millioner euro til bedrifter som vil utvikle løsninger på korona-krisen. Her er alt du trenger å vite for å søke innen fristen 20. mars.

EIC Accelerator

EIC Accelerator er en finansieringsordning under Det europeiske innovasjonsrådet (EIC) rettet mot små og mellomstore bedrifter (SMB-er). Ordningen åpen for alle innovasjonsprosjekter, men på grunn av koronautbruddet har EU besluttet å hastebehandle relevante søknader.

EU etterlyser bedrifter med banebrytende og markedsnære ideer som har ideer og løsninger innen teknologi, testing, overvåking eller som på andre måter kan begrense utbruddet.

Det er satt av 164 millioner euro til søknadene. Det kan gis lån og tilskudd, samt tilgang til egenkapital og finansieringskilder. Ordningen innebærer også rådgivning og oppfølging.

 

SLIK SØKER DU

Søknadene blir evaluert eksternt av fire uavhengige eksperter. Søknadsprosessen forløper som normalt, uavhengig korona-situasjonen. Det vil komme informasjon om hvordan ideen skal presenteres på et senere tidspunkt.. For mer informasjon, sjekk hvordan søknader blir evaluert her. Fra før av støtter EU-kommisjonen korona-tiltak som EpiShuttle prosjektet, m-Tap-prosjektet og MBENT-prosjektet.

Dersom du har ytterligere spørsmål om søknadsprosessen anbefaler vi at du kontakter Innovasjon Norge som har hovedansvar for prosjektet fra norsk side.

Ønsker dere å diskutere denne muligheten med Telia først, kan dere ringe oss på 400 17 156.