Automatisk rapportutsendelse

 

Med automatisk rapportutsendelse kan man legge opp til automatisk utsendelse av rapporter med samtalestatistikk i Bedriftsnett til faste tidspunkt. Rapportene sendes i excel-format via e-post til en eller flere mottakere.

 • Motta rapporter i Excel-format
 • Velg hvor ofte rapportene sendes ut
 • Send rapporter til hvem som helst, også de uten administratortilgang

Fremgangsmåte

 1. Logg på Telia Bedriftsnett
 2. Fra hovedmenyen ikon10-b.png velg statistikk ikon25.png
 3. Under fanen definere rapporter velg rapportutsendelse
 4. Under knappen ny rapportutsendelse velg innstillinger (forklart nedenfor) og klikk legg til
 5. Legg så til ønskede køer og mottakere av rapporten

Mangler du tilgang til statistikk? Tilgang til statistikk styres av bedriftens administrator.
Les mer om rollestyring i Telia Bedriftsnett

Tilgjengelige innstillinger

Her finner du en oversikt over tilgjengelige innstillinger for rapportene som sendes ut

Automatisk rapportutsendelse.png

 1. Klikk ny rapportutsendelse for å legge til en ny automatisk utsendelse. Hvis du fjerner haken aktiv sendes det ikke rapporter til mottakerne før rapporten aktiveres igjen, selv om du legger til og lagrer rapporten.
 2. Gruppering
  Dag: viser statistikk pr dato innenfor valgt periode.
  Time, dag for dag: viser statistikk pr time og pr dato innenfor valgt periode.
  Time, periode: viser statistikk pr time innenfor valgt periode
  Ukedag, periode: viser statistikk pr ukedag(er) innenfor valgt periode.
  Ukedag, time for time: viser statistikk pr ukedag(er) og pr time innenfor valgt periode.
 3. Periode angir antallet dager (tilbake i tid) rapporten skal inneholde statistikk for, på tidspunktet den sendes ut.
 4. Tidspunkt for utsendelse angir klokkeslettet på dagen som rapporten sendes ut via epost.
 5. Intervall lar deg velge om rapporten skal sendes ut hver dag, hver uke eller måned.
 6. E-postemne er synlig for alle mottakere av rapporten.
 7. Velg ønsket rapport - Du kan også opprette egendefinerte rapporter. Les mer om egendefinerte rapporter.
 8. Velg køer lar deg velge spesifikke køer som rapporten skal inneholde statistikk for etter at utsendelsen er lagt til. "Alle køer" inneholder statistikk for alle køene, mens alle uten direkteanrop inneholder statistikk for alle køer uten direkteanrop til kømedlemmene.

Annen informasjon

Fjern haken ikon27.png på aktiv for å midlertidig deaktivere utsendelsen uten å slette hele utsendelsen.
Klikk ikon18-b.png for å slette utsendelsen permanent.

Relevante artikler