Rapporter: Samtalelogg

 

Samtaleloggen viser antall samtaler inn til bedriftens køer, med detaljert informasjon om når innringer har ringt, hvilken kø og/eller person samtalen er blitt koblet mot og hvor lenge innringeren ventet i kø. Samtaleloggen inkluderer ikke direkteanrop til ansattes telefoner.

  • Se status på hver enkelt samtale som kommer inn
  • Se hvem innringere har pratet med i bedriften
  • Statistikk tilgjengelig tre måneder tilbake i tid

Her finner du samtaleloggen

1. Logg på Telia Bedriftsnett
2. Fra hovedmenyen ikon10-b.png velg statistikk ikon25.png
3. Under fanen rapporter velg samtalelogg

Mangler du tilgang til statistikk? Tilgang til statistikk styres av bedriftens administrator.
Les mer om rollestyring i Telia Bedriftsnett.

Rapporter_Samtalelogg.png


Annen informasjon

  • : Velg hvilken kø rapporten skal inneholde statistikk for. Ved valg av kø vil kun samtaler som kommer inn via den aktuelle køen vises i statistikken, direkteanrop til kømedlemmene er ikke inkludert.
  • FRA - TIL: Velg periode statistikkrapporten skal gjelde for.
  • Klikk eksporter til Excel for å laste ned oversikten i Excel-format

 

 

Relevante artikler