Integrasjoner og IP-telefoni

Knytt sammen alle bedriftens telefonitjenester

Integrasjoner med Telia Bedriftsnett

Telia Bedriftsnett kobler bedriftens teletjenester sammen med kraftfulle integrasjoner, på tvers av ulike teknologier. Det gir alle ansatte tilgang til alle bedriftens telefonitjenester uten å være bundet til kontorplassen; fastnummeret kan for eksempel besvares på mobilen, eller dere kan ringe ut uten å eksponere eget mobilnummer.

Integrasjoner i Telia Bedriftsnett

table_icon_checkmark_purple_.png Microsoft Active Directory (AD)
table_icon_checkmark_purple_.png Microsoft Exchange
table_icon_checkmark_purple_.png Google kalender
table_icon_checkmark_purple_.png Microsoft Skype for Busines
table_icon_checkmark_purple_.png SIP-Trunk
table_icon_checkmark_purple_.png IP Telefoni
table_icon_checkmark_purple_.png One Number
table_icon_checkmark_purple_.png Telefonens kalender

 

Microsoft Active Directory (AD)

Telia Bedriftskatalog gir oversikt over bedriftens ansatte og eksterne kontakter. Informasjonen er tilgjengelig i det web-baserte Sentralbordet, Personlig Sentralbord og i Mobil App. Bedriftens brukere kan automatisk oppdateres med Active Directory-integrasjonen. 

Microsoft Exchange

Exchange-integrasjonen gjør kalenderen tilgjengelig for alle brukere med Bedriftsnett. Fra Sentralbordet er kalenderen synlig 30 dager frem i tid. Integrasjonen går begge veier: mobil-appen kan lese brukerens kalender og synkronisere tilstedeværelsen i Bedriftsnett. 

Google kalender

Integrasjonen gjør Google-kalenderen tilgjengelig for alle brukere med Bedriftsnett. Fra Sentralbordet er kalenderen synlig 30 dager frem i tid. Integrasjonen leser brukerens kalender og synkroniserer tilstedeværelsen i Bedriftsnett. 

Microsoft Skype for Business

Via modulen One Number i Telia Bedriftsnett kan brukeren selv styre sin egen One Number-løsning via et intuitivt grensesnitt. Brukeren kan selv slå av og på̊ ringesignalet på̊ de terminalene han eller hun benytter. I tillegg kan brukeren også̊ bestemme hvilket nummer som skal vises ved utgående anrop fra de forskjellige terminalene. Tjenesten gir brukere valget mellom å benytte mobiltelefon eller Skype-klienten for å betjene inngående samtaler. 

SIP Trunk

Med SIP Trunk kan din bedrift koble seg opp mot det offentlige telenettet via bedriftens internettoppkobling. SIP Trunk passer for bedrifter som er spredt geografisk, men også̊ for bedrifter med én lokasjon og behov for mange talekanaler. SIP Trunk fra Telia kan integreres mot Bedriftsnett.

IP-Telefoni

IP-Telefoni er en fleksibel tjeneste som passer for store og små̊ bedrifter. IP-Telefoni fra Telia sikrer bedriften en telefoniløsning av høy kvalitet, som er direkte integrert i Mobilt Bedriftsnett sammen med bedriftens mobiler. IP-Telefoni kan også̊ være med i bedriftens køer. 

One Number

Med One Number fra Telia får de ansatte full fleksibilitet på̊ inn- og utgående anrop, hvor hver bruker selv kan bestemme om anropet skal besvares mobil- eller IP-telefonen. Bruker kan også velge om mobilnummer eller fastnummer skal vises på utgående samtaler. 

Menyen er tilgjengelig både fra Telia Bedriftsnett App og fra Min Profil på Sentralbordet. One Number er tilgjengelig for både Softphone, IP-Telefon, Skype for Business og SIP Trunk i kombinasjon med mobiltelefoni fra Telia. 

Telefonens kalender

En enklere løsning er at ansatte velger å la sin tilgjengelighet følge kalenderen på̊ mobilen. Dette gir samme visning av kalenderen på̊ Sentralbordet og i appen.

Integrasjoner og IP-telefoni er en del av Telia Bedriftsnett

 

Jeg ønsker å vite mer om Telia Bedriftsnett