SIP Trunk

Høy tilgjengelighet og sikker kommunikasjon

Hjelper dere å opprettholde servicegraden

Virksomheter med SIP Trunk og datanettløsning fra Telia har markedets beste tilgjengelighet. Redundans-løsningen lar dere håndtere samtaler også i feilsituasjoner, slik at dere kan opprettholde den samme høye servicegraden.

Telia tilbyr også kryptering av taletrafikken både på internett og i lukkede nett (VPN). I sum gir dette en sikker tjeneste med høy tilgjengelighet.

  • Tjenesten kan tilby høy grad av redundans og tilgjengelighet
  • Garantert talekvalitet
  • Sikker kommunikasjon på internett eller i lukkede datanett
  • Fleksibel telefoniaksess som integreres i bedriftens «tjenestesky» og øvrige datanett-løsning

Sømløs integrasjon med eksisterende telefoni- og datanettløsninger

SIP Trunk er svært fleksibel og integrerer sømløst med deres øvrige telefoni- og datanettløsning. Tjenesten gir fullverdig funksjonalitet i Office 365 eller Skype for Business, men støtter også de andre telefoniserverne som er utbredt i det norske markedet.

SIP Trunk kan knyttes til bredbåndet eller IP-VPN løsningen, eller benytte internettet som sikker bærer for taletrafikken.

 

Jeg ønsker å vite mer om SIP Trunk