TV overnatting

Underholdning tilpasset alle

Med Telia Visning kan du enkelt skape et underholdningsalternativ for gjester på deres hotell, campingplass eller vertshus. 

Telia sin visningsløsning tilrettelegger for at dere enkelt skal kunne tilby et rikt utvalg av nasjonal- og internasjonal underholdning hvor gjestene oppholder seg. 

Telia har også en rekke nyhets - og barnekanaler i kanalpakken for overnatting eller som kan velges inn fra vår kanalpool helt kostnadsfritt. Valgfriheten gjør at dere kan tilpasse innholdet for alle deres gjester. 

Telia visning har også en rekke internasjonale nyhetskanaler og sportskanaler som kan legges til kanalpakken. 

TV signaler rett inn i lokasjonens infrastruktur

Telia leverer TV til institusjoner gjennom sentral som sikrer TV signaler til alle bygg uavhengig om infrastrukturen i byggene er eldre eller nyere. Vår teknologi sikrer at alle tilhørende institusjonen har tilgang og lik kvalitet på TV signalene fra Telia. Dette betyr at det ikke er behov for store investeringer tilknyttet oppdatering av infrastruktur eller installasjon.

Med TV institusjon fra Telia får du en 100% dekoderfri visningstjeneste som gjør vedlikehold og oppdatering av programkort unødvendig. Tjenesten sikrer også at sluttbruker har bare en fjernkontroll å forholde seg til. 

Visningstjenesten er tilknyttet en eget portalsystem kalt MinKanal hvor du får oversikt over alle dine kanaler, aktivitet skjermer og muligheten til å fjernstyre strømforsyning og lyd på skjermene. 

Trenger du flere kanaler utover de 20 som ligger i din kanalpakke? Hos Telia er det fult mulig å kjøpe flere enkeltkanaler fra vår kanalpool som går utover din pakkestørrelse. I vår kanalpool ligger flere dokumentar-, nyhets- og barnekanaler som kan bli tilgjengelig i løpet av kort tid.

Telia tilbyr også en rekke premium kanaler som Bloomberg og CBNC til bedrifter ved siden av sin kanalpakke.

Få muligheten til å informere dine ansatte, besøkende og kunder over TV visning. Med TV fra Telia har du mulighet til å få en eller flere infokanaler tilgjengelig i programstrukturen hvor du kan produsere og publisere innhold gjennom vår portaltjeneste MinKanal.

Les mer om Infokanal og MinKanal her

Ønsker du å vise levende budskap rettet mot din målgruppe? Telia Visning gir deg muligheten til å produsere og publisere innhold ut på digital skilting skjermer som er dedikert til å kun vise det innholdet du lager og ønsker å vise.

Les mer om Digital skilting her

TV Hotell er en del av Telia Visning