Digital skilting

Digitaliser ditt kundemateriell

Med Telia Digital Skilting får bedriften som avsender en unik mulighet til å treffe forbrukerne i situasjoner hvor informasjonsbehovet er størst og der de er mest mottagelige for bedriftens budskap. I varehandelen innebærer det å kommunisere med kundene dine en-til-en, og påvirke i beslutningsøyeblikket. I produksjonsbedrift kan det være å informere ansatte om produksjonsnivå og motivere til å øke produksjonen. 

For bedrifter vil digital skilting sikre at all informasjon som kommuniseres er enhetlig, oppdatert og tilgjengelig. Digital skilting er enkelt å ta i bruk og passer alle bedrifter, uansett størrelse og kommunikasjonsbehov. Riktig plassering og relevant innhold sikrer mer oppmerksomhet, øker effektivitet og lønnsomhet.

Digital Skilting

Digital skilting gir bedriften en helt ny måte å fronte sitt budskap på. Løsningen er perfekt for bedrifter som ønsker å gå fra analoge budskap til langt mer effektive og bevegelige budskap, som skaper blikkfang og oppmerksomhet.

  • Digitaliser ditt budskap 
  • Effektiviser bedriftens markedsføring 
  • Få full oversikt, administrer og planlegg med publiseringsverktøyet MinKanal 
  • 100 % skybasert digital skiltløsning 
  • Ha full overvåkning og varslingssystem ved nedetid av bedriftens skjermer 


Sånn fungerer digital skilting

Med Telia Digital Skilting får bedriften mulighet til å sende ut forskjellige budskap på tvers av en eller flere skjermer. Visningsløsningen gir bedriften mulighet til å opprette flere unike kanaler med unikt innhold og koordinere disse ut på sine skjermer. 

Med digital skilting får man tilgang til et 100 % skybasert publiseringsverktøy; MinKanal. MinKanal er laget med et godt design, som har fokus på å minimere opplæringsbehovet og sikre at løsningen i stor grad er «plug & play». Med MinKanal kan man enkelt planlegge og administrere publisering av materiale ut til infokanalen. 

Infokanal er en del av Telia Visning