Hjelp med IP-telefoni

Her får du hjelp til oppkobling av IP-telefoni, hvordan du bruker funksjonene på telefonen, endrer innstillinger og løser problemer.

Slik kobler du opp telefonen og modemet

Koble telefonen til modemet med telefonkabelen, og modemet til splitteren med antennekabelen.

Telefon kobles til modem via telefonkabelen, og modemet kobles til splitteren via antennekabelen.

Mer om tilkoblinger:

Telefonapparatet skal være koblet i uttaket merket Telephone1/TEL1 (lengst unna antennekabelen), på baksiden av modemet. Uttaket merket Telephone2/TEL2 skal kun brukes hvis du har to telefonlinjer.

Har du et eget vegguttak for telefon, kobles telefonledningen direkte i uttaket.

Lamper og status:

 • Når alle lampene, inkludert Online, lyser på modemet, er det aktivt.
 • Telephone1/TEL1-lampen på forsiden av modemet vil lyse stabilt når telefonlinjen er klar til bruk.
 • Telephone1/Tel1-lampen vil blinke når du er i samtale.
 • Telephone2/Tel2 lyser stabilt hvis du har to linjer, og linje 2 er klar til bruk.

Lyser ikke modemet som det skal?

 1. Forsøk å restarte modemet, ved å ta ut strømkabelen.
 2. Vent 30 sekunder før du kobler den tilbake.
 3. Sjekk at oppkoblingen er gjort i henhold til brukerveiledningen.

Får du ikke til å installere IP-telefoni selv, ta kontakt med kundeservice, så hjelper vi deg gjerne.

Telefoni via trådløst modem

Telefonapparatet ditt har en strømkabel og en telefonikabel. Slik gjør du:

Illustrasjon av trådløst modem og tilkobling av telefoni- og strømkabel.

 1. Koble telefonikabelen direkte til det trådløse modemet via porten med telefon-symbolet (ringet rundt i bildet over).
 2. Koble strømkabelen i en stikkontakt.

Telefoni på Box II

For å bruke telefoni via Box II, er det kun to kabler som skal kobles til:

telefoni-get-box-ii.png

 1. Koble strømkabelen til telefonapparatets basestasjon og en strømkontakt.
 2. Koble telefonkabelen til basestasjonen og den første telefonutgangen på Box II sett fra venstre (markert i rødt på bildet over).

Du finner din telefonsvarer ved å ringe *77#. Du vil da komme til hovedmenyen, der du blant annet kan endre din personlige velkomsthilsen, administrere beskjeder og velge språk ved hjelp av noen tastetrykk. Følg instruksjonene og bruk de ulike tastevalgene.

Disse tastevalgene som kan gjøres i telefonsvareren:

Hovedmeny:

 • Trykk 1 for å høre på meldinger
 • Trykk 2 for å endre velkomsthilsen
 • Trykk 3 for å konfigurere personlige valg
 • Trykk 0 for mer informasjon

Høre på meldinger:

 • Trykk 1 for å Arkivere beskjeden
 • Trykk 3 for å spille av beskjeden igjen
 • Trykk 4 for forrige beskjed
 • Trykk 5 for å slette beskjeden
 • Trykk 6 for neste beskjed
 • Trykk * for å gå til hovedmeny
 • Trykk 0 for mer informasjon

Konfigurere personlige valg:

 • Trykk 2 for å ende adgangskode
 • Trykk 3 for å konfigurere adgangskodekontroll
 • Trykk 4 for å spille inn beskjed
 • Trykk 6 for valg av språk
 • Trykk 7 for konfigurering av tapte anrop
 • Trykk 0 for mer informasjon
 • Trykk * for å gå tilbake til hovedmeny

Du kan for eksempel viderekoble alle inngående samtaler til din mobiltelefon, til hytta, til naboen eller en kollega. På denne måten har du mulighet til å være tilgjengelig uansett hvor du er.

Aktivering av viderekobling:

 1. Ring *21# (har du fibernett skal du ikke taste # på slutten)
 2. Når du får ny summetone, tast inn nummeret du vil viderekoble til
 3. Raske toner bekrefter viderekoblingen. Legg på.

Oppheve viderekobling

 1. Ring #21#
 2. 3 raske toner bekrefter opphevingen
 3. Legg på

Hvis du ikke kan ta telefonen vil samtalen automatisk bli viderekoblet til telefonsvareren.

 1. Ring det første nummeret du vil skal delta.
 2. Når samtalen er opprettet med deltaker én, kan du når som helst trykke på R-tasten.
 3. Tast inn telefonnummer til deltaker to.
 4. Når samtalen er opprettet med deltaker to, trykker du ned R-tasten igjen, og så kan alle snakke sammen.
 5. For å kunne avslutte deltaker to, trykker du enkelt og greit på R-tasten.
 6. Tre på linjen avsluttes helt ved at du legger på røret.

Tre på linjen lar deg prate med to personer samtidig på én og samme linje. Tre på linjen følger kostnadsfritt med i abonnementet, og du betaler kun vanlige samtalepriser til de numrene du har ringt.

Skurring eller forstyrrelse på linjen

Dette kan skyldes feil på signalene til modemet eller uttaket.

 • Bruk alltid original antennekabel, maks 10 meter.
 • Sjekk at kabelen sitter godt.
 • Sjekk at kabelen ikke har kraftig bøy, skjøt eller skade.

Bruker du en splitter for å dele signalene mellom flere bokser, forsøk igjen uten denne tilkoblet, ved å koble antennekabelen direkte i antenneuttaket. Du trenger sannsynligvis å koble til overgangen som fulgte med i pakken for å få gjort dette.

Splitter og overgang

Løste dette problemet, kontakt oss for å få tilsendt en ny splitter.

Har du flere uttak, prøv å koble modemet til det første uttaket i din bolig. Hvis det løser problemet, kan du ha en feil på ditt interne anlegg. Kontakt oss i så fall for å bestille en teknikeravtale.

Problemer med enkelte nummer

 • Hvis det er et bestemt nummer du ikke kan ringe til, anbefaler vi først å prøve å ringe det samme nummeret med mobil eller fra en annen linje for å bekrefte at nummeret er aktivt og fungerer.
 • Hvis du kommer frem til nummeret du ikke får ringt fra mobil eller en annen telefonlinje, og du ikke har bestilt noen sperring, vennligst kontakt kundeservice.
 • Hvis du har problemer med å nå flere numre, kan dette skyldes en aktiv sperring. En sperring kan være lagt på hvis du ikke har betalt faktura, eller hvis du har bestilt sperring til en gruppe nummer.
 • Ønskes en sperring opphevet, kan juridisk eier kontakte kundeservice.

Manglende opptattsignal når jeg er i samtale

 • Dette skyldes en tjeneste som heter Samtale venter. Den fungerer slik at du kan motta en samtale mens du sitter i en annen ved at du hører en pipetone som varsler om at noen andre prøver å ringe deg.
 • Du kan da svare på samtale nummer to, mens samtale én venter. Man kan også velge å håndtere begge samtalene ved å bytte frem og tilbake mellom samtalene ved å trykke på R-tasten på telefonapparatet.
 • Samtale venter aktiveres ved å taste *43# når du har summetone.
 • For å deaktivere tjenesten taster du *44#.

Ingen summetone eller innkommende samtaler

 1. Kontroller først at du har summetone og kan ringe ut, eventuelt også om du har tilgang til bredbånd eller ikke.
 2. Sjekk om det er noen driftsmeldinger i ditt område som kan påvirke tjenesten.
 3. Hvis summetonen mangler, sjekk om modemet lyser stabilt på Online og Telephone 1/TEL1. Lyser det ikke som det skal, anbefaler vi å ta ut strømmen til modemet i 30 sekunder, og så sette den inn igjen. Sjekk også at alle kabler er koblet til riktig.
 4. Får du fremdeles ikke summetone eller samtaler inn, kontakt kundeservice.

Var denne siden nyttig?