Oppkobling av bredbåndsutstyr

Velg utstyret du skal koble opp

Sett opp ditt mesh-nettverk

Gjør klart til oppkobling

I WIFIX-esken skal du ha fått med en nettverkskabel, tre WIFIX-enheter og tre strømadaptere.

Når du setter opp trådløst nettverk med WIFIX-pakken, er den viktigste jobben å fordele og plassere de trådløse enhetene slik at de kommuniserer med hverandre og gir dekning i hele boligen.

Prinsipper for plassering
Det viktigste å huske på når du plasserer ut enhetene, er:

  • Den ene enheten må stå ved modem/ruter og kables til den.
  • Dekningsfeltet rundt hver enhet er som en kule, det strekker seg i alle retninger.
  • Den beste ytelse og dekning får du når alle enhetene kan nå hverandre trådløst. Du bør derfor unngå å sette de ut på rekke siden en trekantformasjon er langt bedre.
  • Unngå å sette enheten i et område uten dekning, fordi signalene må videreføres til dette området. Flytt enheten nærmere resten av nettverket slik at den får dekning.

Eksempel på plassering
I eksempelet under er det trådløse modemet plassert i stua ved det som blir punkt 1. Dekningen er svak på soverommene i samme etasje, og i kjelleren er signalstyrken minimal.

Problemet løses ved å sette ut de tre enhetene som på tegningen. Enhet 2 gir dekning til soverommene, og med enhet 2 og enhet 3 plassert nær trappeoppgang, sikres gode signaler mellom etasjene. Enhet 3 gir dekning i underetasjen.

Et bilde som illustrerer hvordan enhetene burde plasseres.

Var denne siden nyttig?