Oppkobling av mobilt bredbånd

Oppkobling for eldre rutere

Huawei E5776

  1. Sett inn SIM-kortet i ruteren. Husk å bruke den store SIM-kortstørrelsen.
  2. Hold inne Av/På knappen til skjermen tennes.
  3. Søk opp og koble til ruterens nettverket. Dette gjør du på samme måte som du kobler til et hvilket som helst annet trådløst nettverk.
    • Navn på nettverket ditt (SSID) og passordet (PWD) finner du ved å trykke på WPS-knappen to ganger. Informasjonen er også risset inn på baksiden av ruteren.
  4. Forsøk å åpne en nettside. Du blir da bli bedt om å taste inn PIN-kode. Tast inn denne og du er klar til å surfe. Huk gjerne av for å huske PIN-koden, så slipper du å taste denne hver gang.
  5. Dersom du ikke blir rutet til siden for å taste inn PIN-kode, skriv inn adressen http://192.168.1.1.
    • Logg inn med brukernavn "admin" og passord "admin"
  6. For å skru ruteren helt av, hold inne Av/På knappen i noen få sekunder

Var denne siden nyttig?