Gjør-det-selv

Oppkobling Mobilt Bredbånd

Her finner du instruksjoner for å koble opp din mobilt bredbånd-ruter.

Velg din ruter og se steg for steg veiledning:

Hjemmerutere (uten batteri)

Minirutere (med batteri)

Eldre rutere

Steg 1. Sett inn SIM

Åpne bakdekselet ved hjelp av tommellåsen på hjørnet. Ta ut batteriet, og sett inn SIM-kortet ved å skyve det inn i sporet med de gullfargede kontaktene vendt ned. Sett inn batteriet og ta på dekselet igjen.

Steg 2. Slå på ruteren

Hold inne AV/PÅ-knappen til skjermen begynner å lyse
Du vil nå se et skjermbilde for valg av språk. Velg språk ved å trykke på AV/PÅ-knappen.

Steg 3. Koble deg på det trådløse nettet

Søk etter tilgjengelige WiFi-nettverk på enheten du vil koble til, og koble til med nettverksnavnet som står på ruteren. Skriv inn passordet som står på ruteren.

Steg 1. Sett inn SIM-kortet

Luken til SIM-kortet sitter i bunnen av ruteren. Pass på at du setter inn SIM-kortet riktig og at du bruker MikroSIM-kortet (den mellomste størrelsen).

SIM-kortet som følger med er et DataSIM-kort og har derfor ikke PIN-kode. Ønsker du å ta ut SIM-kortet, slår du først av ruteren og trykker kortet forsiktig inn slik at det spretter ut.

Steg 2. Start ruteren

Sett i strømledningen og slå på strømknappen.

Steg 3. Koble til ruterens nettverk (WiFi)

Søk opp og koble til ruterens trådløse internett. Navn på nettverket (Network Name (SSID)) og passord (WiFi Key) finner du på klisterlappen på baksiden av ruteren.

Merk: Ruteren tilbyr to trådløse nett; 2.4 GHz og 5 GHz. Standard frekvens for trådløst nett er 2.4 GHz. Dersom det er mange trådløse enheter tilkoblet, eller for å bedre hastigheten på trådløsforbindelsen, kan det i noen tilfeller være hensiktsmessig å velge 5 GHz. Passordet er det samme for begge nettverkene.

SIM-kortet som følger med ruteren har ikke PIN-kode. Skal du bruke et SIM-kort med PIN-kode, må du angi PIN-kode i ruterens administrasjonsgrensesnitt.

Steg 1. Sett inn SIM

Sett inn et SIM-kortet og skru på ruteren ved å trykke på den sorte knappen på siden av ruteren.

Steg 2. Koble til nett

Søk opp og koble til ruterens nettverket fra PC, nettbrett eller mobiltelefonen din. Navn på nettverket ditt (WLAN-Name) og passordet (WLAN-Key) finner du på baksiden av ruteren.

Steg 3. Tast PIN

Forsøk å åpne en nettside. Du blir da bedt om å taste inn PIN-koden din (følger med SIM-kortet).

Huk gjerne av for å huske PIN, så slipper du å taste inn denne hver gang.
Blir du ikke blir rutet til siden for å taste inn PIN-kode, skriv inn adressen http://192.168.1 og logg inn med brukernavn "admin" og passord "admin".

Steg 1. Sett inn SIM-kortet

Luken til SIM-kortet sitter på den ene siden av ruteren. Pass på at du setter inn SIM-kortet riktig og at du bruker MikroSIM-kortet (den mellomste størrelsen).

SIM-kortet som følger med er et DataSIM-kort og har derfor ikke PIN-kode. Ønsker du å ta ut SIM-kortet, slår du først av ruteren og trykker kortet forsiktig inn slik at det spretter ut.

Steg 2. Start ruteren

Sett i strømledningen og slå på strømknappen.

Steg 3. Koble til ruterens nettverk (WiFi)

Søk opp og koble til ruterens trådløse internett. Navn på nettverket (Network Name (SSID)) og passord (WiFi Key) finner du på klisterlappen på baksiden av ruteren.

Merk: Ruteren tilbyr to trådløse nett; 2.4 GHz og 5 GHz. Standard frekvens for trådløst nett er 2.4 GHz. Dersom det er mange trådløse enheter tilkoblet, eller for å bedre hastigheten på trådløsforbindelsen, kan det i noen tilfeller være hensiktsmessig å velge 5 GHz. Passordet er det samme for begge nettverkene.

SIM-kortet som følger med ruteren har ikke PIN-kode. Skal du bruke et SIM-kort med PIN-kode, må du angi PIN-kode i ruterens administrasjonsgrensesnitt.

Steg 1. Sett inn SIM-kort

Sett inn SIM-kortet i ruteren. Husk å bruke den store SIM-kortstørrelsen.

Steg 2. Skru på

Hold inne Av/På knappen til skjermen tennes.

Steg 3. Koble til nett

Søk opp og koble til ruterens nettverket. Dette gjør du på samme måte som du kobler til et hvilket som helst annet trådløst nettverk.

Navn på nettverket ditt (SSID) og passordet (PWD) finner du ved å trykke på WPS-knappen to ganger. Informasjonen er også risset inn på baksiden av ruteren.

Steg 4. Tast PIN

Forsøk å åpne en nettside. Du blir da bli bedt om å taste inn PIN-kode. Tast inn denne og du er klar til å surfe. Huk gjerne av for å huske PIN-koden, så slipper du å taste denne hver gang.

Dersom du ikke blir rutet til siden for å taste inn PIN-kode, skriv inn adressen http://192.168.1.1 og logg inn med brukernavn "admin" og passord "admin".

Steg 1. Sett inn SIM-kort

Åpne dekselet og sett inn SIM-kortet. Det er MikroSIM som skal benyttes (den mellomste størrelsen). SIM-kortet som følger med ruteren er DataSIM-kort, og har derfor ikke PIN-kode.

Merk: Når du skal ta ut SIM-kortet, åpner du klaffen og trykker SIM-kortet forsiktig inn for så å slippe det. Kortet vil sprette ut automatisk. Ikke ta ut SIM-kortet mens ruteren er i bruk.

Steg 2. Start ruteren

Start ruteren ve å holde inne på-knappen helt til skjermen begynner å lyse.

Steg 3. Koble til nett

Søk opp og koble til ruterens nettverk. Navn på nettverket (SSID) og passord (PWD) finner du på klisterlappen på baksiden av ruteren.

Husk å aktivere trådløst nettverk på utstyret som skal surfes med.

Merk: Hastigheten på din trådløse forbindelse vil avhenge av hastigheten som støttes av det trådløse nettverkskortet i utstyret du skal surfe med. Miniruteren har støtte for AC WiFi som er raskeste WiFi-standard.

Hastigheten på din trådløse forbindelse vil avhenge av hastigheten som støttes av det trådløse nettverkskortet i utstyret du skal surfe med. Miniruteren har støtte for AC WiFi som er raskeste WiFi-standard.

Dekningen kan variere innendørs i boligen slik at det kan være fornuftig å teste ruteren ulike steder for å finne optimale dekningsforhold. Hindringer som for eksempel betong- og trevegger påvirker overføringen av nettverkssignalet. Det anbefales å plassere ruteren på et åpent område og gjerne i nærheten av vinduer.

Steg 1. Sett inn SIM

Press tomlene lett ned på pilene på bakdekselet og skyv i pilenes retning. Ta ut batteriet, og sett inn SIM-kortet. Sett på plass batteriet og sett på bakdekselet igjen.

Steg 2. Slå på ruteren

Slå på ruteren ved å holde inne ON/OFF-knappen i tre sekunder

Steg 3. Koble til nett

Når ruteren er skrudd på vil du få opp nettverksnavn og passord, i tillegg til en beskjed om at ruteren må settes opp.

Koble en enhet til det trådløse nettet:

Trykk på start-knappen. Du vil nå få opp en beskjed om at du må sette opp ruteren enten gjennom appen eller på en nettside. Velg om du vil fullføre oppsettet i appen eller gjennom nettsiden, og følg stegene.

Steg 1. Oppkobling

Koble Netgear Nighthawk M1 til den gule internett-porten på Orbi-ruteren (RBR20) ved å bruke den medfølgende nettverkskabelen.

Koble strømtilførsel til Orbi-ruteren. Vent til Orbi-ruterens LED-ring (øverst) lyser konstant hvitt, og deretter blinkende hvitt.

NB! Hvis du har valgt Orbi-satellitt (RBS20) i tillegg til Orbi-ruter, gå til steg 2. Har du kun Orbi-ruter kan du gå videre til steg 3.

Merk: Hvis LED-lyset bak på Orbi-ruteren ikke lyser, trykk på av-/på-knappen.

Steg 2. Koble til RBS satellitt

Plasser Orbi-satellitten midt i huset og koble til strømtilførselen. Vent til Orbi-satellittens LED-ring (øverst) lyser konstant hvitt, og deretter blinkende rosa.

Innen 1 minutt skal satellitten skifte fra blinkende rosa til en en av disse fargene i 10 sekunder, før lyset slukkes:

  • Konstant blå: Tilkoblingen mellom Orbi-ruter og Orbi-satellitt er god.
  • Konstant rosa: Orbi-satellitten kan ikke kobles til Orbi-ruteren. Prøv å flytte satellitten nærmere Orbi-ruteren.
  • Konstant oransje: Tilkoblingen mellom Orbi-ruter og satellitten er dårlig. Prøv å flytte satellitten nærmere Orbi-ruteren.

Merk: Hvis LED-ringen på Orbi-satellitten fortsetter å blinke rosa etter ca 1 minutt, og du allerede har flyttet den nærmere Orbi-ruteren, trykk på Sync-knappen på både Orbi-ruteren og Orbi-satellitten.

Steg 3. Koble til nett

  1. Koble PC / mobil eller andre ønskede enheter til Orbi-ruteren eller satellitten via Ethernet eller WiFi.
  2. For å koble til med WiFi, finn nettverksnavnet (SSID) og passordet på klistremerket på Orbi-ruteren eller satellitten, og koble til det nettverket fra de enhetene du vil koble på nett.
  3. Gå til Orbi login-siden hos Netgear og følg instruksjonene for å sette opp Orbi-nettverket, eller last ned Netgear Orbi-app i Google Play eller App Store.

LED-ringen på Orbi-ruteren vil slukke når oppsettet er fullført.

Steg 1. Sett inn SIM-kort

Sett inn SIM-kortet i ruteren. Husk å bruke den store SIM-kortstørrelsen.

Steg 2. Skru på

Hold inne Av/På knappen til skjermen tennes.

Steg 3. Koble til nett

Søk opp og koble til ruterens nettverket. Dette gjør du på samme måte som du kobler til et hvilket som helst annet trådløst nettverk.

Navn på nettverket ditt (WLAN) og passordet (PWD) finner du ved å trykke på WPS-knappen én gang. Informasjonen er også risset inn på baksiden av ruteren.

Steg 4. Tast PIN

Forsøk å åpne en nettside. Du blir da bli bedt om å taste inn PIN-kode. Tast inn denne og du er klar til å surfe. Huk gjerne av for å huske PIN-koden, så slipper du å taste denne hver gang.

Dersom du ikke blir videresendt til å taste PIN-kode, gå til http://setuprouter.com/router/zte/mf910/login.htm for hjelp.

Hvis du blir bedt om å logge inn er brukernavn: «admin» og passord: «admin», og taster inn PIN-koden. Her kan du også gjøre innstillinger som å endre navn og passord på nettverket ditt eller aktivere/fjerne PIN-koden på SIM-kortet.

Var denne siden nyttig?