Kjøpsbetingelser nettbutikk

Her finner du kjøpsbetingelser for privatkunder, informasjon om hvilke lover for legger grunnlag for dem, samt våre leveringsbetingelser.

Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra Telia til forbrukere.

Salgsbetingelsene og annen informasjon på  er bare tilgjengelig på norsk. Betingelsene nummereres fortløpende ved endringer.

For å kunne handle hos Telia må du ha fylt 18 år. Vi leverer kun til kunder i Norge unntatt Svalbard.

1. Parter

Selger er:

Organisasjonsnummer 981 929 055
Telia Norge AS
Postboks 4444 Nydalen
0403 OSLO
Telefon: 924 05 050

og blir i det følgende benevnt "vi" eller "oss".

Kjøper er: Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt "du", "deg", "din" eller "ditt"."

2. Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen."

3. Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift og eventuelt miljøgebyr. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet, som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

4. Levering og forsinkelse

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

5. Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Ved mangler eller feil må du kontakte oss innen kort tid.

6. Reklamasjon og garanti

Dersom produktene har feil eller mangler må du snarest mulig ta kontakt med oss slik at vi kan søke utbedring av feilen.

Retten til å reklamere gjelder i to år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten etter pkt. 11. I dag er reklamasjonstiden på mobiltelefoner 5 år.

7. Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre på ditt kjøp. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen, gir oss melding om det (angrefrist).Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg.

Du mister ikke angreretten ved å åpne forsendelsen så lenge produktet kan leveres i tilnærmet samme stand og mengde.

Produktet er ikke levert i tilnærmet samme stand og mengde - og angreretten vil følgelig bortfalle - blant annet dersom du:

  • Har skadet/fjernet orginalemballasje
  • Har tatt produktet i bruk som ditt eget

Ellers forutsetter det at produktet med tilbehør ikke har blitt påført riper, slitasje eller andre synlige skader, for at krav om angrerett kan godkjennes. Hvor dette ikke er overholdt, vil varer som kommer i retur, bli returnert til avsender.

Ved opprettelse av retur sender vi deg en returetikett som du fester på forsendelsen. Pass på at produktet pakkes forsvarlig når du skal sende det i retur til oss.

Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt, inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, oppkravsgebyr, etc. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg. 

8. Personopplysninger

Vi bruker i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. I de tilfeller hvor vi også bruker personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det.

Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem. Vi forbeholder oss retten til å be om personnummer for å kunne kontrollere kredittverdighet ved kredittkjøp eller ved tegning av abonnent som følger leveransen.

Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:

  • du har samtykket i utleveringen, eller
  • når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller
  • i lovbestemte tilfelle.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss eller sende forespørsel via våre personvernsider.

9. Salgspant

Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen, inkludert renter og omkostninger, er betalt i sin helhet.

10. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.

11. Annet

Det gjøres oppmerksom på at kjøper ofte må godta abonnementsvilkår i tillegg til våre salgsbetingelser.

Leveringsbetingelser

Disse betingelsene gjelder i nettbutikken, for privatkunder.

Varer som finnes tilgjengelige i nettbutikken er normalt på vårt lager dersom ikke annet er spesifisert.

Varer sendes normalt fra oss første arbeidsdag etter at du har lagt inn din bestilling, dersom bestillingen er registrert innen kl 17.00. Dette gjelder alle leveringsmetoder.

Ved ekspresslevering vil det bli gjort to forsøk på levering hjem til deg mellom kl 17 – 21, og vår leverandør vil kontakte deg. Dersom leverandøren ikke får tak i deg og dermed ikke kan levere varen hjem, vil den gå i retur.

Dersom du bestiller flytting av nummer fra annen operatør må du regne med at leveringstiden øker tilsvarende avgivende operatørs behandlingstid. Vi leverer kun til kunder i Norge unntatt Svalbard.

Var denne siden nyttig?