Safe support

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om Safes brannvarslere og vannlekkasjevarslere.

Alarmsentralens nummer er 815 69 049. Vi anbefaler at du oppretter en kontakt på telefonen din med dette nummeret.

NB! Ikke ring alarmsentralen for andre henvendelser.

Først og fremst er det viktig at du ikke forsøker å slå av alarmen ved å ta ut batteriene.

Korrekt fremgangsmåte er å manuelt stoppe sirenen ved å trykke på alarmknappen på brannvarsleren og lufte godt ut. Alarmen deaktiveres da i ti minutter. Dersom den fortsatt detekterer røyk etter ti minutter vil sirenen gå av på nytt. Har du flere brannvarslere i hjemmet ditt vil alle slutte å lage lyd når du trykker på alarmknappen.

I administrasjonsportalen kan styret til enhver tid se at brannvarslere og vannlekkasjesensorer har tilstrekkelig med batterikapasitet, og kommuniserer med resten av tjenesten. Tjenesten vil varsle både beboere og styret ved behov for batteribytte eller ved feil på tjenesten. Beboere kan selv bytte batterier og teste sirenen ved behov.

Ja, dette er en nettbasert løsning som kan brukes på alle enheter som har en nettleser.

Nei, for å sikre en best mulig kundeopplevelse vil Safe alltid installeres av våre installasjonspartnere.

Ja, produktene er koblet til internett med både bredbånd og 4G for å sikre redundans. Hvis både bredbånd og 4G faller ut vil du og de øvrige beboerne varsles via sirene lokalt i bygget. Du vil ikke motta meldinger på mobil dersom internettforbindelsen mangler, og alarmstasjonen vil heller ikke varsles.

Brannvarsler

Ja, alarmsentralen vil kontakte brannvesenet dersom de får verifisert at det faktisk brenner eller hvis de ikke får kontakt med noen beboere.

Avhengig av hvilken brannvarsler du har vil lyssignalene bety litt forskjellige ting.

Er lampen en stor sirkel forteller de røde deg om brannvarslerens status. Brannvarsleren din vil blinke rødt hvert sekund dersom alt er OK.

Er det rask rød blinking med sirene har brannvarsleren detektert røyk. Dersom det ikke brenner må du fjerne røyken. Du vil straks kontaktes av alarmselskapet. Er det en falsk alarm kan du dempe lyden ved å trykke på den store runde knappen. Alarmen vil da være dempet i to og et havlt minutt. Detekterer brannvarsleren fortsatt røyk vil sirenene slå seg på igjen.

Lyser brannvarsleren din enten gult eller oransje betyr det at det er en feil, eller at batteriet nærmer seg tomt.

De gule lysene varler om at brannvarsleren din om at noe er feil, og at du må ta kontakt med kundeservice. Lager den lyd samtidig som den blinker gult nærmer det seg tid for å bytte batterier. Når den blinker oransje er batterinivået kritisk lavt og du må bytte batterier snarest.

Er lampen liten og i det ene hjørnet vil den blinke grønt når alt er OK, rødt når den har detektert røyk, gult når batteriene må skiftes og blått når den oppdateres eller er åpen for tilkobling.

 1. Ta ned brannvarsleren
 2. Ta av dekselet på baksiden og fjern de gamle batteriene. Er lampen på røkvarsleren din en stor sirkel skal du trykke på denne knappen to ganger nå
 3. Sett inn de nye batteriene
 4. Fest brannvarsleren i taket igjen

Obs! Du kan ikke bruke oppladbare batterier. Batteriene til bruk i brannvarsleren skal og kan ikke lades.

Tips! Bytt batterier en gang i året, og gjerne 1.desember. Det er i denne måneden det oppstår flest branner.

Vi anbefaler at du sjekker at brannvarsleren din fungerer minst en gang per år. Du tester funksjonen ved å trykke inn alarm-knappen på brannvarsleren din. Den skal da lyse rødt og gi fra seg lyd.

Vannlekasje

 1. Ta av den grå bakplaten
 2. Ta ut det gamle batteriet, og sett inn et nytt CR123 Litiumbatteri
 3. Sett tilbake den grå bakplaten og monter sensoren igjen

Obs! Du kan ikke bruke oppladbare batterier. I vannlekkasjealarmen skal det bare brukes CR123 Litiumbatterier

 • Kort lys: Alarmen er i vanlig drift
 • Lys blinker raskt og sirenen lager lyd: Alarmen går, tørk opp vannet og tørk av kabelen
 • Lys blinker hvert sekund: Lavt batterinivå
 • Sirenen piper hvert tiende sekund: Kabelen er koblet fra

En lekkasje kan variere i størrelse og alvorlighetsgrad. I noen tilfeller holder det kanskje med å tørke opp vannet med en klut, men ser du at lekkasjen er alvorlig anbealer vi deg å ta kontakt med forsikringsselskapet ditt så fort som mulig.

Slik håndterer du en liten lekkasje:

 1. Koble fra kabelen. Dette vil dempe sirenen, men den vil pipe hvert tiende sekund mens den er koblet fra
 2. Tørk opp etter lekkasjen. Sørg også for at kabelen er tørr
 3. Koble til kabelen igjen

Nei, alarmstasjonen varsles ikke ved vannlekkasjer. Det utløses lokal sirene i boligen umiddelbart og beboere får SMS med informasjon om at det er oppdaget en vannlekkasje. Dersom alarmen ikke blir avstilt innen 10 minutter vil styrets kontaktpersoner varsles.

Var denne siden nyttig?