To engasjerte gutter spiller dataspill

Ekspertens tips for ansvarlig gaming: – Viktig med forutsigbare rammer

«Alle» barn spiller spill og flere foreldre bekymrer seg for barnas spillvaner. Rådgiver Kris Munthe i Barnevakten.no har gode tips til alle «gaming-foreldre».

 

Gaming blir stadig mer populært blant barn og unge. Ifølge en undersøkelse Telia har gjort, spiller omtrent halvparten av barn og unge mellom tre og 15 år hver dag. Det er aldersgruppen 10 til 12 år som spiller hyppigst. Her oppgir to av tre at de spiller én time eller mer om dagen. 

I en CAP-undersøkelse (Children’s Advisory Panel) utført av Telia, har barna selv blitt spurt om hva de synes om spill – og hva de mener voksne bør vite om spill. Undersøkelsen viser at barn synes spill har en positiv innvirkning på livet deres og bidrar til å lære andre ferdigheter, slik som engelsk og strategisk tenkning.

telia far sønn gaming.jpg

Foreldrene må med, mener barna som deltok i undersøkelsen. 

Et tydelig funn fra undersøkelsen er barnas ønske om at foreldrene engasjerer seg mer i gaming – og i større grad forstår at det er en hobby, på lik linje med idrett og andre fritidsaktiviteter. 

Finn balansen

Selv om foreldre har fått en mer positiv holdning til gaming de siste årene, er det likevel mange som er usikre på hvordan man kan finne en god balanse, i hvilken grad gaming faktisk er sosialt og hva som er akseptabel tidsbruk. 

Kris Munthe, rådgiver for spill og apper i den ideelle organisasjonen Barnevakten.no, mener det varierer fra familie til familie hva som er for mye eller for lite spilletid. For å finne en god balanse er hans beste råd å ha gode rutiner. Han presiserer at det er viktig at rutinene legger føringer for spilletiden, ikke omvendt. 

telia gaming rutiner.jpg

Tid til prat og felles familiemåltider er viktig og bør være en av rutinene, mener eksperten. 

– Vi må huske at barndommen i dag tilbringes både på sosiale og digitale flater. Selv om spill er sosialt og meningsfylt, så er det også viktig å skape minner sammen i den fysiske verdenen, sier Kris Munthe, rådgiver for spill og apper i den ideelle organisasjonen Barnevakten.no. 

– Pass på at det også er tid til fellesmåltider med hele familien, nok søvn, og tid til lekser, fritidsaktiviteter og samvær utenfor den digitale arenaen.

Relasjonsbyggende og sosialt 

De siste årene har flere fått opp øynene for det sosiale aspektet ved gaming. Funn fra Telias undersøkelse viser at de unge også selv oppgir gaming som en sosial aktivitet. 

– Omtrent alle barn spiller og det gir en felles ramme, som er uavhengig av kjønn, evner og andre interesser.

Kris Munthe, rådgiver for spill og apper i Barnevakten.no

Det er kun de minste barna i aldersgruppen tre til seks år som i all hovedsak spiller alene. Fra tiårsalder og oppover oppgir 43 prosent at de spiller sammen med andre. Spesielt høye tall er det for aldersgruppen 13-15 år. Her oppgir hele 65 prosent at de spiller spill sammen med andre.

Munthe forteller at dagens barn vokser opp med å bygge sosiale relasjoner både i den fysiske og den digitale verden. 

– For små barn kobles fantasien til spill. Barna lever seg inn i spillverdenen på samme måte som med en bok, film eller med favorittlekene sine. Det finnes et hav av spill som fordrer kreativitet og problemløsing for de minste, sier Munthe og fortsetter: 

– For eldre barn er spill sosialt, ettersom de spiller med og mot andre på nett. Det er her de fortsetter praten og knytter bånd etter at de har forlatt skolegården. 

Han trekker blant annet frem Minecraft, Rocket League og Fortnite som gode eksempler på spill der man gjør noe sammen og kommuniserer med hverandre.

Inviter til dialog 

Ifølge undersøkelsen oppgir fire av ti barn som spiller daglig, at de spiller mer enn to timer per dag. For foreldre kan det være vanskelig å regulere skjermbruken. Munthe mener at en dialog mellom barn og foreldre er viktig, og at den må tilpasses til barnets alder. 

–  Små barn trenger rammer og voksne som setter tydelige grenser. Men jo eldre de blir, jo viktigere er dialogen. Lytt til barna og forsøk å forstå hva de selv tenker om egen skjermbruk, råder han.

Telia store gutter gaming.jpg

Spill er også sosialt og bidrar til å skape tilhørighet og gode vennskap. 

– Det er også viktig å sette forutsigbare rammer, og ikke bare be barna om å skru av når man kjenner på en irritasjon og tenker «nå har det blitt for mye», tipser Munthe videre.

For enkelte barn skaper fraværet av spilling og skjermtid et tomrom. Da må foreldrene være på ballen og hjelpe til med å finne alternativer.

– Noen ganger vet ikke barna hva de skal finne på etter at skjermen er skrudd av. Da kan man komme med forslag, for eksempel å dra ut på tur, finne på utendørsaktiviteter eller oppfordre til at venner skal komme på besøk.  

Fem gode gaming-råd til foreldre

  • Ha en positiv innstilling. Husk at gaming er meningsfullt for barna, på samme måte som voksne har hobbyer og interesser som gir livet mening.
  • Sett deg inn i hva spillene handler om. Det gjør det enklere å sette grenser, og å forstå og vise interesse for det barna spiller.
  • Snakk med andre foreldre. Å nekte visse spill er vanskelig når klassekameratene får lov. Det kan være lurt å skape en felles enighet med andre foreldre om hva som er greit og ikke. Kanskje går det an å avtale faste spilledager? 
  • Husk at spill er sosialt. Barna bygger vennskap gjennom spill, men mobbing, utestengelse og røft språk kan også være en del av spillverdenen. Ha en åpen dialog med barna om hvordan de har det – også på digitale plattformer. 
  • Spill gjerne selv! Det finnes mange spill som passer for hele familien. Det kan være med på å bygge tillit og relasjon i familien. Mange barn elsker at foreldrene engasjerer seg.

Kilde: Barnevakten.no 

 

Var denne siden nyttig?