Slik har virustiltakene endret aktiviteten i Norge

Slik har virustiltakene endret aktiviteten i Norge

Mobildata fra Telia viser en betydelig nedgang i reiseaktivitet i Norge etter tiltakene som ble innført 12. mars. Aller størst er nedgangen i Oslo.

12. mars presenterte Erna Solberg regjeringens omfattende tiltak for å hindre spredning av koronaviruset. Skoler og barnehager ble stengt, det ble innført forbud mot kultur- og idrettsarrangementer, og folk ble bedt om være mest mulig hjemme. Effektene av tiltakene kom umiddelbart. Mobildata fra Telia viser en betydelig nedgang i reiseaktivitet etter denne dagen. 

Folk holder seg hjemme

Det er innbyggerne i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø, Kristiansand, Bærum, Fredrikstad, Sandnes og Drammen som har hatt den største reduksjonen i reising innad i kommunene. Totalt i Norge har nedgangen i reising vært på opp mot 35 prosent i perioden 12 -24. mars sammenlignet med februar.

– Våre data viser at myndighetens tiltak fra 12. mars og utover så langt har hatt en positiv effekt når det kommer til å begrense reising blant nordmenn. Det tyder på at de fleste følger myndighetenes anbefalinger og holder seg mest mulig hjemme, sier Jon Christian Hillestad, direktør for bedriftsmarkedet i Telia Norge.

 – Forhåpentligvis vil tiltakene bidra til å begrense spredningen av koronaviruset fremover, sier han.

Anonyme data

 

Hele-landet600x300.png

Hele landet: Endringen i reiseaktivitet inntraff umiddelbart og gjelder hele landet.


Tallene er hentet fra tjenesten Telia Crowd Insights som henter ut anonymiserte data fra mobilbrukernes aktivitet. Alle data er strippet for informasjon som kan knyttes til enkeltindivider, og kan bare se på klynger av fem enheter eller mer. En aktivitet logges hvis en enhet er på et område i mer enn 20 minutter. Telia Crowd Insights er et analyseverktøy utviklet for å hjelpe myndigheter, kommuner og bedrifter til å lære mer om folks bevegelser og reiser slik at de kan tilrettelegge sine tjenester bedre. I disse koronatider gir den også verdifull informasjon om hvordan nordmenn forholder seg til myndighetenes koronatiltak og om de faktisk virker.

– Vi er veldig stolte over å kunne hjelpe myndighetene i denne ekstraordinære situasjonen gjennom datadeling. Samtidig er det viktig å understreke at vi setter personvern og sikkerhet svært høyt, og at dataene aldri kan spores tilbake til enkeltindivider, sier Hillestad. 

 

Jobber-hjemme600x300.png

Jobber hjemme: Boblene viser aktivitet i et område. Store bobler og sterk farge betyr flere mennesker. Det har vært mange flere mennesker i typiske boligstrøk i perioden 12-24 mars enn vanlig, og dette skyldes først og fremst at folk jobber hjemme. 

Lavere aktivitet i hele Norge

Aktiviteten i Norge gikk ned umiddelbart etter at myndighetene annonserte sine tiltak, men flere steder har den også fortsatt å synke. I Bergen og Stavanger er nedgangen på gjennomsnittlig daglig aktivitet på henholdsvis 42 prosent og 33 prosent, i Trondheim opp mot 40 prosent, mens den i Oslo har vært på hele 43 prosent om man sammenligner perioden 12 til 24. mars mot 1 til 29. februar. 

– Oslo har hatt størst reduksjon i reising i hele Norge, og også størst reduksjon sammenlignet med de nordiske hovedstedene vi har data fra, sier Hillestad.

Mobildataene viser at færre folk oppholder seg i selve sentrum og vanlige møteplasser i Oslo, og at aktiviteten nå er mer spredt rundt i byen. Samtidig ser kan man se at flere trekker ut mot turområder. 

– Dette gjelder også i andre byer og tettsteder. Så det er viktig å huske å holde sosial avstand også når man er ute på tur, sier han.

 

Betydelig-lavere-i-aktivitet600x300.png

Betydelig lavere i aktivitet: Også i Stavanger viser mobildata fra Telia Crowd Insights at den gjennomsnittlige daglige aktiviteten er kraftig redusert.

Nye mobilvaner

Det er ikke bare Nordmenns reisevaner som har endret seg etter korona-tiltakene. Fra 12. mars og de påfølgende dagene har Telia sett en kraftig økning i mobil- og databruk. 

– Torsdag 12. mars hadde vi nær en dobling av samtaler og 22 prosent mer databruk enn hva som er normalt. Bruken har normalisert seg mer nå. Våre kunder ringer hverandre daglig omtrent like mange ganger som før, men vi ser en stor økning i hvor lenge folk snakker med hverandre, sier Hillestad.

Etter 10. mars har det vært en nær dobling av samtaletiden på hverdager, og opp mot 40 prosents økning i samtaletid på lørdag og søndag, sammenlignet med tidligere helger før koronasituasjonen. Bruken av mobildata er fortsatt jevnt høyere enn den var tidligere, men har stabilisert seg nå. 

Om Telia Crowd Insight


  • Analyseprodukt utviklet av Telia som brukes av bedrifter, kommuner og myndigheter.
  • Gjennom å anonymisere og analysere data fra Telias nettverk (basestasjoner) i Norge kan vi få innsikt i befolkningsforflytning på et aggregert nivå. 
  • For en spesifikk kommune, slik som Trondheim, kan vi vite hvor mange som befinner seg i kommunen til enhver tid, men også eventuelt om det er tilreisende og fra hvilke kommuner de kommer fra.
  • Telia er svært opptatt av personvern og sikkerhet, og dataene kan aldri spores tilbake til enkeltindivider. Videre ivaretas dataene på en forsvarlig måte. 

Les mer her »

 

 

Jeg ønsker å vite mer om Crowd Insight

Var denne siden nyttig?