Hvordan følger du opp barnet de dagene det ikke bor hos deg, og hvor ofte er det greit å ha kontakt? Psykolog Frode Thuen gir råd.

Delt omsorg: Hvordan være tilgjengelig for barnet?

Hvordan følger du opp barnet de dagene det ikke bor hos deg, og hvor ofte er det greit å kontakte dem? Psykolog Frode Thuen gir råd.   

Skolestart betyr tilbake til rutinene, og for mange med delt omsorg handler det om å finne ut av hva slags kontakt man skal ha med barna når de er hos den andre forelderen. 

Via mobiltelefonen er man bare et tastetrykk unna når savnet blir for stort. Men hvor ofte bør man egentlig FaceTime, synge nattasanger eller delta i leksehjelp og annen lek eller aktivitet? 

Det kan være vanskelig å vite hva som er best for barna, så vi spurte psykolog Frode Thuen om hjelp. Thuen har sosiale relasjoner i familien som interesseområde, og har mange års erfaring fra å gi råd til foreldre som deler omsorgen for ett eller flere barn. 

LES OGSÅ: Mobildata er de nye lommepengene

 La barnet ta kontakt

– Noen foreldre legger bånd på barna og vil ikke at de skal ringe til den andre, men det er en dårlig løsning for barna. Jo mer barna kan styre kontakten, jo bedre er det. De bør selv kontrollere og ta initiativ til kontakt, slår Thuen fast.

De fleste foreldre kan nok kjenne på savnet eller en utilstrekkelighet ved ikke å kunne være til stede til enhver tid. Det kan være når barnet har en viktig fotballkamp, en stor matteprøve eller skal på overnattingsbesøk hos en venn for første gang. 

Hvordan følger du opp barnet de dagene det ikke bor hos deg, og hvor ofte er det greit å kontakte dem? Psykolog Frode Thuen gir råd.

Psykolog Frode Thuen. 

Da kan videosamtaler via for eksempel Skype eller FaceTime, eller meldinger via ulike apper, være et fint verktøy for å dele små hverdagsglimt. 

– Det å sende en oppmuntring til barnet er hyggelig, sier Thuen, men legger til at foreldre bør passe seg for å ta en altfor aktiv rolle.

– Særlig gjelder dette for foreldre som har en dårlig tone seg imellom, da kan nemlig barna forsøke å begrense kontakten for å unngå konflikter, advarer Thuen. 

Man må finne en balanse både for barna og mellom foreldrene. 

– Det er viktig å være litt var på situasjonen.

Foreldre som har store og gjentakende konflikter bør vurdere å oppsøke hjelp fra en utenforstående, oppfordrer Thuen.

Slik finner du riktig abonnement til barnet

Lag kjøreregler

– Jo tidligere man er i en prosess, jo viktigere er det å finne rytmen for hva slags kontakt man vil ha og hvor hyppig kontakten skal være, sier Thuen.

Hvordan følger du opp barnet de dagene det ikke bor hos deg, og hvor ofte er det greit å kontakte dem? Psykolog Frode Thuen gir råd. Jente med mobilen ved frokostbordet.

Han mener at kontakten, så fremt barna er gamle nok til å bestemme selv, bør være på barnas premisser. Jo større barnet er, jo mindre bør foreldrene blande seg inn. Samtidig anbefaler han å finne en balanse som passer for både barn og voksne. 

– Synes barnet eller de voksne at det blir for mye, bør man justere seg. Å lage kjøreregler i starten er viktig for å etablere et mønster, sier Thuen. 

Han forteller at barn har behov for adskilte forhold når de er hos mamma eller pappa. Derfor kan foreldre som til stadighet tar kontakt, følger opp, eller kontrollerer oppleves stressende for barnet. 

Er det motstridende interesser mellom hvor ofte foreldrene ønsker kontakt og hvor ofte barnet ønsker kontakt, bør man fokusere på barnets behov, tydeliggjør Thuen. Det samme gjelder for hvor ofte man mener barnet bør ha kontakt med den andre parten. 

Bruk så mye videosamtale du vil med Telia X

Vær tilgjengelig 

– For barn er det viktig å vite at man alltid kan snakke med mor eller far hvis de ikke bor sammen. Store begrensninger i kommunikasjonen til den andre er vanskelig, sier psykologen.

Hvordan følger du opp barnet de dagene det ikke bor hos deg, og hvor ofte er det greit å kontakte dem? Psykolog Frode Thuen gir råd. Bilde av jente som sitter utenfor skolen med mobiltelefon i hånden.

Selv om det er opp til barna å bestemme kontakten, er det foreldrenes oppgave å trygge barnet på at de alltid er tilgjengelig for barnet sitt – dersom han eller hun skulle ha behov for å ringe. 

– Hvis foreldrene er tilgjengelig når barnet ønsker kontakt, vil de raskt forstå at det er helt ok å ringe, sier Thuen, og minner om at barn har ulike behov for hvor ofte de trenger kontakt.

– Noen har behov for den regelmessige kontakten, hver dag eller annenhver dag, andre har behov for sjeldnere kontakt. 

Det er viktig at foreldrene er forutsigbare og har tydelige retningslinjer, og at de klarer å formidle dette til barna sine. 

– Blir man litt mindre tilgjengelig, for eksempel i forbindelse med en reise, bør man si fra til barnet sitt, sier Thuen.

Slik deler du enkelt data med barna dine

Godt samarbeid

For at begge foreldrene skal være oppdatert på hva som skjer i barnehagen eller på skolen, så vel som fritidsaktiviteter, familiebesøk, avtaler med venner, ferier og lignende, er den gode dialogen om hverdagen nødvending, ifølge Thuen.

– Barn er veldig opptatt av at foreldrene samarbeider og har en god dialog, de blir urolige og stresset hvis de merker at det ikke fungerer. Noen ganger bør man ha et lite møte ved overlevering. Sett av en dag i uken for å få gitt informasjon. Da blir hverdagen så forutsigbar som mulig og man unngår at misforståelser oppstår, råder han. 

Thuen mener at rutiner og systemer for informasjonsdeling legger grunnlaget for en god dialog. Her er mobilen en selvsagt hjelp, ikke bare for å slå på tråden, men også for å dele en felles kalender eller opprette en felles chattråd der man raskt og enkelt kan informere om alt som har med barnet å gjøre. 

LES OGSÅ: – På tide å anerkjenne de positive sidene ved dataspill

Var denne siden nyttig?