Måler luftkvaliteten i Oslo

I Oslo og andre store byer er luftkvaliteten enkelte dager så dårlig at det kan være farlig å bevege seg ute. Sammen med Oslo Bysykkel gir Telia sanntidsinformasjon om luftkvaliteten til Oslos innbyggere.

Selv om vi primært er en mobiloperatør som selger smarttelefoner og abonnementer, jobber vi også med å tilrettelegge for morgendagens samfunn. Derfor samarbeider vi med mange ulike bransjer, bedrifter og forretningsområder hvor formålet er å finne nye løsninger med ny teknologi.

Samarbeidet med Oslo Bysykkel er et eksempel på dette, og et godt eksempel på hvordan samfunnet kan dra nytte av Internet of Things (IoT) og sensorteknologi. 

Oslo Bysykkel. Foto: Telia.

Foto: Telia.

Måler forurensning med bysykler

Det første steget for å tilrettelegge for fremtidens smarte byer var samarbeidet med Urban Infrastructure Partner - de som drifter Oslo Bysykkel.

Oslo kommune har store ambisjoner på vegne av miljøet. Innen 2020 skal biltrafikken reduseres med én femtedel, 60 prosent av klimagassutslippene skal kuttes fra dagens nivå og i 2025 skal en fjerdedel av Oslos befolkning bruke sykkelen når de forflytter seg i hverdagen. Selv om 30.000 innbyggere i Oslo bruker bysyklene, er det fortsatt en vei å sykle, for å si det sånn.

Via sensorer montert på sykkelstativene vil vi gi Oslos befolkning sanntidsinformasjon om luftkvalitet i hovedstaden.

Telias første steg for å tilrettelegge for fremtidens smarte byer er partnerskapet med Urban Infrastructure Partner – de som drifter Oslo Bysykkel.

– Vi skal lage et brukergrensesnitt der Oslos befolkning kan gå inn på en nettside eller app og se hvordan luftforholdene er der de befinner seg, eller langs den ruten de planlegger å ta. Da vil befolkningen, og spesielt utsatte grupper som astmatikere og folk med hjerte- og karsykdommer eller lungeplager, ta sunnere valg for sin helse og unngå områder med dårlig luft. Dette er også informasjon som Oslo kommune kan bruke i sitt arbeid med å redusere klimagassutslippene frem mot 2020, sier administrerende direktør i Telia, Abraham Foss.

Med informasjon følger kunnskap, som gjør at Oslos befolkning kan ta gode valg. Kanskje dette vil gjøre at flere velger bysykkelen fremfor bilen?

Les også: Oslo – verdens smartby

Satser på IoT

Vi beveger oss mot et stadig mer oppkoblet og digitalt samfunn med sanntidsinformasjon og effektive løsninger hvor maskinene snakker sammen. Telia har allerede kommet et godt stykke på sin IoT-satsing med Telia Next. Her vil man utvikle morgendagens IoT-løsninger sammen med partnere som melder sin interesse.

Administrerende direktør i Telia Norge, Abraham Foss.
Administrerende direktør i Telia Norge, Abraham Foss.

– Vi i Telia har mye å lære av andre, og vi er overbevist om at når mennesker fra ulike fag, sektorer og bransjer møtes og jobber sammen, utvikles morgendagens løsninger, sier Foss.

– Telia skal være en digital tilrettelegger i samfunnet, og vi skal bruke vår teknologikunnskap på nye måter. Vårt mobilnett og de dataene det er mulig å innhente via 4G-nettet kan brukes til å skape verdier og løse samfunnsmessige utfordringer. Det ønsker vi å gjøre i partnerskap med spennende selskaper og virksomheter, sier Foss.

Er Telia din neste IoT-partner?

Selv om ingen vet hvor langt digitaliseringen av samfunnet kan gå, er det sikkert at fremtiden vil transformeres av Internet og Things (IoT). I dag finnes det omtrent 2 milliarder enheter på verdensbasis som snakker sammen. Allerede i 2020 spår ekspertene at dette antallet vil stige til 100 milliarder. De neste årene vil det med andre ord oppstå en rekke nye behov som følge av den teknologiske utviklingen.

– Stadig større deler av samfunnet digitaliseres og kobles sammen, og en viktig del av dette fremtidsbildet handler om smarte byer og Internet of Things. Vår ambisjon er å bli en foretrukken partner for virksomheter og bedrifter som vil være med på å skape verdi med Internet of Things, sier Foss.

Mobilteknologi kan gjøre fantastiske ting. Telia ønsker å bruke sin teknologi til noe som også er nyttig for samfunnet. Å kunne måle og formidle informasjon om luftkvalitet vil gi positive miljømessige og helsemessige effekter for mennesker og samfunn.

Ønsker du partnerskap med Telia? Les mer IoT og partnerskap her.

Var denne siden nyttig?