Infinity symbol
Robotene kommer
Foto: AFP, NTB Scanpix

Ny teknologi vil forandre morgendagens arbeidsplass

Kunstig intelligens så langt du ser? Det er ikke nødvendigvis slik arbeidshverdagen vil se ut. Men at høyteknologi vil bli mer integrert i alt - det er ingen overdrivelse.

At de største gjennombruddene de neste årene ikke vil handle om mennesker, men maskiner, er de fleste enige om. Spørsmålet er bare hvordan. Hva kan vi vente oss de neste tre til fem årene? Hvordan vil teknologien fortsette å transformere arbeidshverdagen og livene våre? Vi har snakket med to professorer som velvillig deler sine tanker om hvordan teknologi vil endre hvordan vi jobber og samhandler i nær fremtid.

Det er mye snakk om at roboter overtar jobbene våre - kanskje ikke helt realistisk i nærmeste fremtid, men det finnes noen eksempler. I Japan har en robot blitt ansatt som kreativ direktør og i Tyskland har man begynt å leke med tanken om robot-postbud. Selv om både robotikk, automasjon og kunstig intelligens er hete temaer i mediene, er det fremdeles et stykke frem til den neste, store tek-revolusjonen. De nærmeste årene handler det om å utnytte mulighetene teknologien gir på smartere og mer effektive måter.

Fra data til innsikt

NHH-professor Tor W. Andreassen, ved Institutt for strategi og ledelse og leder av forskningssenteret CSI (Center for Service Innovation), mener omstillingsevne, fleksibilitet og «smarthet» vil være det viktigste fremover.

Analytics, big data og kunstig intelligens vil prege beslutningsprosessene, og dette fører til at kompetansepersoner vil bli utfordret på nye måter.

Tor W. Andreassen

- Jeg forventer ingen store revolusjoner de nærmeste årene. Men analytics, big data og kunstig intelligens vil prege beslutningsprosessene, og dette fører til at kompetansepersoner vil bli utfordret på nye måter. Så gjelder det å kunne kapitalisere på den nye kunnskapen dette bringer, på smarte måter, sier Andreassen.

Her mener han blant annet å bevege seg fra data til innsikt og bruke teknologien på en effektiv måte. I USA har et av de største advokatfirmaene, Baker & Hostetler, ansatt roboten «Ross» som benytter deler av IBM Watson-teknologien for å støtte 50 konkursadvokater. Ved på stille spørsmål til Ross kan roboten sitere hele lovverket på forskjellige språk.

Arbeid uten grenser

NHH-professoren tror også at de teknologiske utviklingstrekkene i norsk arbeidsliv blir preget av økt automatisering, større krav til mobilitet av arbeidskraft og at gründervirksomheten blir enda viktigere.

- Økt automatisering vil fortsette som følge av høye lønnskostnader og sosiale goder. I dette ligger det at arbeidsoppgaver og funksjoner blir overflødige og vi står overfor et krav om at folk må flytte seg etter der jobbene er. Fokuset på gründere som må få vekst i sin virksomhet vil øke og blir enda viktigere de neste årene, fortsetter Andreassen.

Arbeid er overalt - bare ikke på ditt eget skrivebord, sier BI-professor Christian Fieseler, ved Institutt for kommunikasjon og kultur. Han og Tor W. Andreassen er samstemte om at arbeidsplassen er en av de stedene som vil oppleve størst omstilling. De teknologiske utviklingstrekkene i arbeidslivet gjør at de fysiske grensene av kontoret forsvinner og geografisk fleksibilitet vil øke. Kontoret vil i fremtiden fungere som et møtepunkt for menneskelig samhandling og nettverking. Det faktiske arbeidet kan gjøres hvor som helst.

- Teknologien vil tillate mennesker å bidra til prosjekter over hele verden. De kvalifikasjonene en besitter blir globalt transparente og sammenlignbare. For første gang oppnår arbeidskraft samme mobilitet som finansiell kapital, forteller Fieseler.

Til venstre: Tor W. Andreassen. Til høyre: Christian Fieseler Foto: Privat

Sensorene kommer!

Den total-oppkoblede fremtiden er ikke langt unna heller. Sensorer vil måle alt og styre det meste. Christian Fieseler spår at sensorer vil bli like vanlig på kontoret som stiftemaskiner og post-it lapper. Han tror nemlig at miljø, prosess- og resultatdata vil bli kontinuerlig overvåket for å gi arbeidsgiver og arbeidstaker informasjon om kvalitet og forbedringspotensial.

- I nær fremtid er det ikke utenkelig at data om fysisk og mental velvære av de ansatte blir samlet for analysering. Digitale verktøy som kontinuerlig overvåker puls, kosthold, BMI, spenning og humør. Mens man arbeider vil disse dataene gi informasjon om velferd og også effektiviteten av arbeidstakere. Arbeidsgivere vil bruke dette til å ta fullt ansvar for velferden til sine ansatte. De praktiske fordelene må selvfølgelig veies opp mot etiske hensyn, konstanterer Fieseler.   

Mobilen vil spille en sentral rolle

Utover den fysiske arbeidsplassen tror NHH-professor, Tor W. Andreassen, at mobilen sin rolle blir stadig viktigere de neste årene. Han mener bedriftsledere må utfordre seg selv for å se mulighetene mobilteknologi kan tilføre virksomheten.

- Mobilen er to ting: mobil datakraft og nærhet til individet. Begge tingene vil bli viktigere ettersom man kan lage mindre, sterkere og mer kraftfulle enheter. Utfordringen for ledere vil være å se hvilke muligheter dette representerer for innovasjon i forretningsmodellen og i markedstilbudet, forteller Andreassen.

Nysgjerrig på hva fremtiden bringer av teknologi og hvordan du kommer til å bruke den? Astrofysiker, forfatter, blogger og foredragsholder, Eirik Newth, spår hvordan mobilteknologi vil utvikle seg de neste årene.

Med klare budskap fra begge forskerne er det mange måter å angripe fremtiden på. En ting er i hvert fall sikkert, vi som brukere og skapere må klare å omstille oss raskt når ny teknologi kommer på banen. Det er nøkkelen.

- Utviklingen vil kreve at mennesker evner å oppdatere sitt tankesett raskt nok. Gi avkall på gammel kunnskap for å gi plass til ny. Evne til å endre seg i takt med hva som er av muligheter. Hvis ikke menneskene henger med i utviklingen vil vi slite, avslutter Andreassen.

- Utviklingen vil kreve at mennesker evner å oppdatere sitt tankesett raskt nok. Gi avkall på gammel kunnskap for å gi plass til ny.

Tor W. Andreassen

Gjør bedriften din smart med ny teknologi. Les om hvordan ny teknologi kan spare bedriften din for ressurser, skape snarveier og konkurransefordeler.