ForsidenMagasinetTeknologiHva kan startups forvente av et samarbeid med Telia?
Strategidirektør Kenny Hognestad i Telia Next foran skilt med Telia 5G Lab.

Hva kan startups forvente av et samarbeid med Telia?

For mange startups er mentorprogrammet Telia Startup gull verdt, men på en annen måte enn de kanskje trodde.

Å gå fra gründerselskap til etablert selskap krever at ideen er god, at markedet finnes og at du er villig til å nedlegge mye arbeid. Og gjerne at startupen kan få hjelp og rådgivning fra en aktør med erfaring fra samme bransje, marked eller teknologi.

Hvert år tar en rekke startups kontakt med Telia med ønske om tilgang til tjenester, kompetanse eller kunnskap. Ingen startups er like, men kontaktperson for Telia startup, Marius Ebbesen, opplever at det er seks behov som går igjen – avhengig av hvilken fase av startup-reisen selskapet befinner seg i.

I begynnelsen, når startupen utforsker potensialet, er det særlig to behov som går igjen:

1. Startupen har en idé, men trenger gode råd
2. Startupen trenger akutt hjelp for å løse et pilotprosjekt

I den neste fasen er startupen mer etablert og fokuserer på hvordan den kan utnytte mulighetene. Da kan en eller flere av disse tre behovene melde seg:

3. Startupen vil utforske teknologi
4. Startupen vil ha tilgang på kunder
5. Startupen vil ha kapital for vekst

I den tredje fasen av startup-reisen, er selskapet klart for skalering:

6. Startupen ønsker et kommersielt partnerskap

– Oppstartselskaper har idéer som kan løse reelle utfordringer i samfunnet, og vi er glade for at de som trenger kommunikasjonsteknologi kontakter oss i Telia, sier Ebbesen.

INTERESSANTE STARTUPS: Mange av startupsene har spennende løsninger på utfordringer i samfunnet, mener Marius Ebbesen. Her med marketing manager, Charlotte Heyerdahl.

Han understreker at samarbeidet med startups som regel handler om at de i fellesskap skal utfordre omgivelsene og forsøke å løse problemer som er viktige for bedrifter eller folk flest.

– Vi er en stor teknologiorganisasjon og drives av muligheten til å utnytte teknologien på stadig nye måter, sammen med gode samarbeidspartnere, fastslår Ebbesen.

Tilrettelegger for utvikling

Marketing manager, Charlotte Heyerdahl, forteller at hovedtanken med Telia Startup er å bidra til at smarte ideer får blomstre.

– Startupene har allerede sine forretningsideer og sine tjenester. Vi kan bidra med å legge til rette for videre utvikling, gjennom å gi tilgang til testmiljøer og ekspertise vi har på huset innenfor det området de trenger. Vi deler gjerne både nettverk og kompetanse  – for vi vil at startupene skal lykkes og gjøre en forskjell, sier hun.  

Telia Heimdall Power workshop.jpg

LÆRER AV HVERANDRE: Telia Startup inviterte startupen Heimdall Power på workshop der de blant annet fikk råd av Chief Enterprise Architect Bjørn Ola Smievoll i Telia (nr. 2 fra høyre).

Heyerdahl poengterer at startupene på sin side har egenskaper som er interessante for Telia.

– Det er viktig for oss å lære og utvikle oss kontinuerlig, å utforske mulighetene innen mobilteknologi for å skape stadig nye og bedre løsninger.

Heller enn å gjøre dette alene, ønsker Telia å samarbeide med spennende og innovative selskaper.

– En startup har en iboende hastighet i seg som en stor organisasjon kanskje ikke har, med kortere vei fra idé til handling. Vi kan derfor lære mye av hverandre på forholdsvis kort tid – og med det resultatet at begge blir bedre selskaper, fastslår hun.

Startuper gir økt forståelse

Strategidirektør Bjørn Martin Worsøe i Telia Enterprise sier det er flere gode grunner til at Telia har et eget mentorprogram for startups.

– Alle selskaper starter opp en gang. Det er viktig for oss å ha en følelse med hvilke krav til løsninger, hvilke utfordringer og behov de som starter opp i dag har. Det gjør at vi i større grad skjønner hva slags tjenester vi skal lage over tid og hvilke tilbud vi bør ha til bedrifter, forklarer Worsøe.

Han poengterer at mange av startupene er små kunder hos Telia når samarbeidet starter.

– Men små kunder kan også vokse seg store, og vil ha et sett av behov. Har vi fulgt dem fra de er små, har vi også bedre forståelse av hva de krever av oss som store, sier Worsøe.

Å engasjere seg i startups bidrar også til å at Telia som stort selskap har bedre kontakt med omgivelsene og hva som skjer ute i verden.

– Faren ved å være stor, er at man mister oversikt over hva som er den siste anvendelsen av den nye teknologien.

Bjørn Martin Worsøe, strategidirektør Telia Enterprise

Skal være vinn-vinn

Men, hva forventer Telia av startups som blir med i mentorprogrammet? Ifølge Bjørn Worsøe er det få formelle forpliktelser, men mange fordeler for begge parter.

– Vi krever ingen eksklusivitet og ber ikke om innsyn i teknologi som de ikke har lyst til å dele med oss. Det vi gjør av markedsføring er det frivillig å stille opp på, ingen må danse og smile i mediene, forsikrer han.

Strategidirektøren har erfaring fra startup-samarbeid i California, der startupene var skeptiske til å inngå samarbeid med et stort selskap.

– Det kan være en utfordring i samarbeid eller partnerskap mellom store og små, at den store ligger som en våt klut over det lille selskapet. Slik opererer ikke vi, vi har tvert imot en samarbeidsform som ikke skader det startupen driver med, sier Worsøe, som hevder dette er vinn-vinn.

– Spør de startupene vi jobber med, så tror jeg de vil svare at er de er begeistret over det de får tilgang til, sier Bjørn Worsøe.

Var denne siden nyttig?