Mentorprogrammet Telia Startup har vært en kickstart for mange av deltakerne. – For oss har det vært en døråpner, sier en av gründerne. Nå åpnes det for nye søkere.

Telia Startup: – Hjalp oss å finne nye forretningsmuligheter

Mentorprogrammet Telia Startup har vært en kickstart for mange av deltakerne. – For oss har det vært en døråpner, sier en av gründerne. Nå åpnes det for nye søkere.  

Mentorprogrammet Telia Startup så dagens lys sommeren 2019, under festivalen Startup Extreme på Voss. Her ble startups invitert på raftingpitch, og 7 startups ble plukket ut til å bli en del av programmet. 

Ett år senere har mye skjedd for de ulike startupene. Gründer Hans Petter Bye Stien, som startet Easygrowth sammen med tre barndomskompiser, mener programmet har gitt dem mye publisitet og bidratt til at de har nådd ut til et større publikum.  

– Vi har hele veien fått gode råd og møtt velvilje til å hjelpe oss med våre utfordringer og spørsmål. Alt fra konkrete spørsmål om dekning og SIM-kort, til advokathjelp i forbindelse med kjøpskontrakter. 

Startup EasyGrowth.jpg

Hans Petter Bye Stien startet Easyqrowth sammen med tre barndomskamerater.

Easygrowth ble omtalt i artikler og videoer som en del av Telias markedsføring, noe de fire gründerne merket godt. 

– Da fikk vi veldig mange henvendelser og stor pågang. Ideelt sett skulle produktet vårt vært klart da, for pågangen stilner med ventetiden. Men det å delta i Telia Startup har gitt oss en kickstart og ny motivasjon, sier Hans Petter. 

Fikk validert produktet

Startupen LearnLink, som gir lekse-og eksamenshjelp til barn og unge over nett, legger vekt på hvor verdifullt det har vært å få validert behovet for produktet deres. 

– Vi har fått bevist at produktet vårt fungerer godt og er til å stole på. Og vi har fått bekreftet at det er behov for det. Samtidig har vi nådd ut til mange som ikke visste at vi fantes, forteller gründer Tellef Tveit. 

rLearnLink Tellef Tveit.jpg

Gründer Tellef Tveit i LearnLink. 

LearnLink fikk også hjelp til å skalere opp driften. 

– Vi er gode på å tilpasse undervisning på nett og hjelpe elever som ikke opplever motivasjon og mestringsfølelse. Men å gå fra flere hundre til flere tusen brukere, det var det godt å få litt hjelp til å håndtere. Her fikk vi gode innspill fra Telia om hvordan vi kunne oppfylle behovene til alle brukerne. Fra avdelinger som kundeservice og salg lærte vi masse om det, sier Tveit. 

En annen ting LearnLink trengte hjelp til gjaldt det juridiske. 

– Vi må sørge for at vi har gode vilkår for lærerne som jobber for oss, at vi ivaretar personvern for brukerne våre, og rettigheter for oss som selskap. Dette var veldig verdifull hjelp gjennom mentorprogrammet.

Tveit synes det er beundringsverdig at et så stort selskap tar samfunnsansvar og hjelper oppstartsbedrifter. 

– Å være en del av Telia Startup har gitt oss mye støtte, sier gründeren, som også understreker hvor viktig selve teknologien er: 

– Telias dekning gjør at vi når ut til mange flere, og 5G vil gi oss mange nye muligheter. 

Quine COO Gunleik Groven .jpgGründer Gunleik Groven i Quine.

Ny investor og mye interesse

En annen av startupene i programmet er Quine. De utvikler en teknologi som gjør det mulig å overføre tunge videofiler direkte fra videokamera, ved hjelp av 5G og skytjenester.  

– For oss har Telia vært en viktig samtalepartner, gitt perspektiv på ting og hjulpet oss å se muligheter. En tålmodig og veldig proaktiv partner, forteller operasjonell leder Gunleik Groven. 

Samarbeidet har gitt dem tilgang på Telias nett, som applikasjonen deres er helt avhengig av. 

– Dessuten har vi merket mye interesse, noe som også endte med en ny investor, sier en fornøyd Groven.

Også Brage Johansen i Heimdall Power er glad for å ha deltatt i Telia Startup. 

Heimdall-sensor.gif

Brage Johansen i Heimdall Power.

– Det har gitt oss konkrete tekniske innspill på mobil-løsningen vår, og ikke minst har vi fått meget god markedsføring. Både artiklene og filmene som ble laget er verdifulle i vår kommunikasjon med interessenter i samfunnet, sier Johansen.

– Har åpnet dører

Frode Børli i CompanyCast mener man som startup kan få mye ut av et mentorprogram hvis man selv er på jakt etter muligheter. 

– Sammen med Telia har vi oppdaget nye og veldig spennende forretningsmuligheter, innenfor områder som vi tidligere ikke var i posisjon til å oppdage. Mentorprogrammet 
har åpnet dører både innad i Telia, og hos andre større selskaper, sier Børli. – Ved å bli en Telia Startup, står mange dører på gløtt. Det er opp til startupen å faktisk åpne disse dørene og få maks utbytte av programmet. For CompanyCast har jeg stor tro på at deltagelsen har hjulpet oss på veien mot suksess. 

Telia Startup_Companycast gründer.jpg

Frode Børli i CompanyCast.

Gründeren er likevel ikke fornøyd før CompanyCast slutter å være en oppstart – og begynner å være et levedyktig og lønnsomt selskap. 

– Den viktigste erfaringen jeg har fått, er at det finnes muligheter og kombinasjoner der man sist forventer det – og disse mulighetene kan man være heldige å oppdage hvis man bare leter, sier Børli. 

Deler kompetanse 

Hovedtanken med Telia Startup er å bidra til at smarte ideer får blomstre, ifølge Charlotte Heyerdahl er Marketing Specialist  i Telia. 

– Vi skal lære av hverandre og bli utfordret til nye måter å bruke kommunikasjonsteknologi på, sier hun. 

– Startupene har allerede sine forretningsideer og sine tjenester. Vi kan bidra med å legge til rette for videre utvikling, gjennom å gi tilgang til testmiljøer og ekspertise vi har på huset innenfor det området de trenger. Vi deler gjerne både nettverk og kompetanse  – for vi vil at startupene skal lykkes og gjøre en forskjell, sier Heyerdahl.  

Startupene har på sin side egenskaper som er interessante for Telia.
 
– En startup har en iboende fart i seg som en stor organisasjon kanskje ikke har, med kortere vei fra idé til handling. Vi kan derfor lære mye av hverandre på forholdsvis kort tid, og med det resultatet at begge blir bedre selskaper.  

Lurer du på hva Telia Startup innebærer? Les mer om deltagelse i mentorprogrammet her.

Var denne siden nyttig?