Norsk oppfinnelse kan løse århundrets strømutfordring

En nyutviklet sensor monteres på kraftlinjene og henter ut dataene som gir netteierne full kontroll, maksimal kraftoverføring, og store besparelser. Løsningen er norsk og skal oppgradere høyspentnett verden over.

– Kraftnettet vårt har vært likt de siste hundre årene. Elektrifisering av samfunnet, variabel vindkraft og ekstremvær har skapt en ny situasjon. Det vi gjør nå vil oppdatere nettet for en digital, proaktiv framtid, forklarer Brage W. Johansen, CEO i Heimdall Power.

I dag er det ingen sanntidsdata om tilstanden på strømlinjene. En av ulempene med det er at strømnettet brukes forsiktig for å unngå overbelastning.

– Det å øke kapasitet og fleksibilitet i strømnettet er helt avgjørende for å lykkes med det grønne skiftet.

Brage W. Johansen, CEO i Heimdall Power

Man vet heller ikke hvor langt under kapasiteten man ligger, i og med at ingen tidligere har funnet en effektiv måte å innhente eksakte data. Det er nettopp dette som nå løses når Heimdalls nyutviklede sensorer opererer i sofistikert samspill med Telias IoT-teknologi.

Heimdall Power henter inn data direkte fra sensorene, såkalte neuroner, som er montert på kraftlinjene. Dataene samles i skyen, analyseres og leveres til netteierne.

Neuron montert på strømledning

Neuronene måler temperatur, vibrasjon, linjens helning og en rekke andre parametere.

Dette gir netteierne verdifull innsikt i sanntidsytelsen på strømnettet, og muliggjør dermed monitorering med langt høyere presisjon enn tidligere. 

– Hvis vi eksempelvis oppdager at en type strømlinje blir belastet mer av en bestemt værtype, så vil Heimdall-systemet registrere det og læring overføres til de andre sensorene, sier Johansen.

Gründeren legger til at datastrømmen som neuronene analyserer, vil tilby helt ny informasjon for netteierne takket være at Telia har lykkes i å ligge i forkant med IoT-teknologien.

Sparer både miljøet og investeringskostnader

Resultatet er både økt kraftoverføring, reduserte investeringer i nye kostbare kraftlinjer og færre naturinngrep.

I Norge og globalt er det i dag rekordhøye investeringsbudsjetter i strømnettet. Heimdall Powers kunder kan bruke en brøkdel av disse pengene på deres teknologi og dermed spare titalls millioner i investeringskostnader.


– Det å øke kapasitet og fleksibilitet i strømnettet er helt avgjørende for å lykkes med det grønne skiftet, og neuronene gir netteierne den innsikten de trenger.

Brage_Johansen_Heimdall.jpg

Brage W. Johansen, CEO i Heimdall Power.

– Digitalisering er rett og slett løsningen, og vi har store forventninger til Telias IoT-teknologi, sier direktøren for Heimdall Power, som nå gjør seg klar til å etablere neuroner på alle høyspentnett – verden over.

– Nå skal vi jobbe sammen for å skalere, og vi gleder oss til å se deres neuroner på alle høyspentnett.

Jon Christian Hillestad, direktør bedriftsmarkedet i Telia

Det var flere aspekter ved Heimdalls virksomhet som interesserte Telias direktør for bedriftsmarkedet, Jon Christian Hillestad.

 – Med sin teknologiske løsning og sine grønne, globale vekstambisjoner, appellerte Heimdall Power til oss. Samtidig så vi at vi kunne gjøre gründerbedriften enda bedre ved å bistå som teknologipartner, sier Telias direktør for bedriftsmarkedet.

– Nå skal vi jobbe sammen for å skalere, og vi gleder oss til å se deres neuroner på alle høyspentnett, fortsetter han.

Heimdall skal i første omgang teste systemet på ulike klimaer og bruksmønster for å hente inn mest mulig data. Gjennom 2019 blir det pilottesting i Skandinavia, Tyskland, Frankrike og India. 

IoT-teknologi og autonome droner


Heimdall skal benytte Telias teknologi og infrastruktur som er spesiallaget for tingenes internett. Denne teknologien gir bedre dekning, lavere batteribruk og lavere kostnader sammenlignet med 4G.

Telias IoT-teknologi


Telias «Narrowband Internet of Things» er spesiallaget for sensorer og datamaskiner, og sørger for at alle mulige dingser kan kommunisere med telenettet i alle tenkelige bransjer:

-Miljøsensorer i offshorenæringen 

-Sensorer i parkeringshus

-Overvåkning av vann og avløp 

-Kontroll av dyrt utstyr i byggebransjen

-Sporing av sauer på beite– Det blir viktig med en rask, effektiv og sikker installasjon av neuronene på eksisterende strømnett. Derfor har vi utviklet en enkel og solid metode som kan brukes mens det er spenning på linjen, sier Johansen.

– Vi utvikler også installasjon med drone hvor vi nettopp har patentert den mekaniske løsningen, så perfeksjonerer vi algoritmene som skal gjøre operasjonen delvis autonom.

Drone_Neuron_Heimdall.jpg

Heimdall Power skal bruke droner for å teste neuronene på strømnett i Skandinavia, Tyskland, Frankrike og India. 

Samfunnsnyttig samspill mellom IoT og sensorteknologi

Heimdalls løsning er et svært godt eksempel på samfunnsproblemer som kan løses med det nye IoT-nettet. – Dette er grønn digitalisering i praksis som kan gi store besparelser for netteiere og hele samfunn, mener Hillestad:

Det har skjedd kolossale endringer for strømnett-eiere det siste tiåret: Ny, grønn kraft med variabel produksjonskapasitet, mer ekstremvær, økt forbruk og store teknologiske fremskritt gjør noe med folks forventninger og forbruksmønstre. 

Narrowband Internet of Things


NB-IoT er en ny kommunikasjonsteknologi som gir svært god dekning innendørs, utendørs og under bakken.

Denne lavfrekvente teknologien er ideell for ting som går på batteri og som bare av og til sender data via nettet. Det gjør at batterilevetiden blir svært lang, gjerne over 10 år.

NB-IoT fungerer nesten hvor som helst, er kostnadseffektiv og kobler enheter enklere og mer effektivt på det eksisterende 4G-nettet.

– Å lade en halv million elbiler, det er et lite problem – det vil vi fikse med nattelading. Det er tilbakemeldingene jeg får fra nettleverandørene. Men hva skjer med strømnettet når elfly, cruiseskip og elferger også skal lades? spør Heimdall-gründeren retorisk.

– På Vestlandet sjøsettes mer enn 50 elferger de neste årene. Det betyr hurtigladestasjoner på 100 fergekaier, avslutter direktør for Heimdall Power, Brage W. Johansen.

Heimdall Power logo.jpg

Inspirasjon fra norrøn mytologi

Heimdall er i norrøn mytologi vokteren av broen inn til gudenes rike. Han trengte lite søvn og hadde et utmerket syn slik at han kunne oppdage farer som var 100 mil unna. Beskytteren hadde i tillegg så god hørsel at han kunne høre gresset gro. Gründerbedriften ser på seg selv som en viktig bidragsyter for framtiden – det skal også deres logo symbolisere: Ved første blikk er det en viking med hjelm, men i logoen er det lagt inn elektromagnetiske bølger, radiobølger, høyspentmast og et neuron. Logoen viser tydelig Heimdalls nordiske tilhørighet, og målet er en global erobring.

Var denne siden nyttig?