ForsidenMagasinetIoTSmartplasteret som kan redde liv
ONiOs smartplaster plassert på en brystkasse

Smartplasteret som kan redde liv

Kan virkelig et lite plaster utgjøre forskjellen på liv og død? Svaret er ja. Norske ONiO har utviklet et trådløst termometer som setter en ny standard for febermåling. 

– På 70-tallet hadde vi en transformasjon i helsevesenet, nå står vi foran en ny, der sensorer gir data som kan assistere leger til å gi bedre diagnoser, sier CEO Kjetil Meisal, en av de tre gründerne i ONiO. 

Telia ONiO Kjetil Meisal.jpg

Kjetil Meisal er opptatt av å koble teknologi og helse og beskriver dagens metode for febermåling «en steinaldersituasjon». – Det skjer på akkurat samme måte som for 100 år siden!

En av innovasjonene som vil bidra til denne endringen, er det trådløse termometeret som ONiO har utviklet: Et plaster med en sensor som måler temperatur kontinuerlig. Det har ingen batterier, men henter strøm fra omgivelsene. Og dataene sendes direkte fra plasteret på pasientens panne eller brystkasse til legen. 

– Det vil være mulig å se mønstre eller feberkurver som kan indikere hvilken sykdom det er, forklarer Meisal. 

ONiO er et av sju spennende selskaper som er med i mentorprogrammet Telia Startup

De brenner for å gjøre en forskjell, og driver verden videre med ny teknologi.

Bedre sykdomsdata 

I dag måler man temperatur hos syke noen ganger i døgnet, noe som dermed kun gir informasjon om hva feberen har vært på akkurat de tidspunktene. 

Med kontinuerlig febermåling fra plasteret får legen bedre data til å følge opp pasienten, samtidig som sykepleier slipper å måle og notere i journal.

Telia ONiO plaster.jpg

Et lite plaster for mennesket, men et stort fremskritt for menneskeheten: Startup-selskapet ønsker å endre febermåling radialt, både i private hjem og i helsevesenet. 

Meisal forteller at målet er at det blir lav terskel for å måle temperatur kontinuerlig. 

–  Ambisjonen er at vi endrer hvordan vi måler og bruker data i helsevesenet. 

Tidlig behandling bedrer leveutsiktene

Smartplasteret kan blant annet komme til å spille en nøkkelrolle i avdekkingen av blodforgiftning (sepsis) – en sykdom som ifølge en studie publisert av U.S. Department of Health and Human Services årlig tar mer enn 6 millioner liv på verdensbasis. I USA er blodforgiftning årsaken til halvparten av alle dødsfall ved sykehusene. 

I Norge er det ifølge Norsk Helseinformatikk årlig rundt 7000 pasienter med blodforgiftning. Dødeligheten ligger på rundt 25 prosent, og sykdommen er årsak til minst hvert syvende dødsfall i norske sykehus, rapporterer Tidsskrift for Norsk Legeforening.

Tid er svært viktig faktor i behandlingen av pasienter med blodforgiftning: Tidlig diagnose og behandling bedrer leveutsiktene, mens dødeligheten øker for hver time som går før oppstart av effektiv behandling med antibiotika og væske. 

Siden 2017 har ONiO samarbeidet Oslo Universitetssykehus om en pilotstudie på kontinuerlig trådløs temperaturmåling av pasienter.

Avdelingsleder professor dr.med Geir E. Tjønnfjord ved Avdeling for blodsykdommer forklarer at kontroll av en pasients temperatur er en av de viktigste målingene de gjør hos pasienter ved mistanke om eller risiko for alvorlig infeksjon eller blodforgiftning. Temperaturen er inkludert i det de kaller vitale tegn. 

– Ved utbrudd av eller forverring av en infeksjon er vanligvis temperaturøkning det første tegnet som er målbart, timer før man kan finne tegn på infeksjon ved blodprøver eller andre undersøkelser. Hos pasienter med dårlig immunforsvar er ofte temperatur det eneste tegnet i startfasen av en alvorlig infeksjon, og hos våre pasienter på Avdeling for blodsykdommer følger vi derfor dette så tett som mulig. En enkel, kontinuerlig og korrekt måling av kroppstemperatur hadde vært et stort fremskritt. 

Samarbeidet har vært svært oppløftende for gründerne i ONiO. 

– Det er vanvittig motiverende når tilbakemeldingen er at vårt produkt kan revolusjonere måten avdelingen jobber på og redde mange liv, fastslår Meisal. 

Telia OniO chip til plaster.jpg

Teknologien med batteriløse sensorer vil kunne brukes også til andre medisinske målinger. – Om finansieringen var på plass, kunne vi utviklet fire produkter samtidig, sier Meisal. 

Lettere og tryggere for familier

Gründerne i ONiO har ikke bare tatt mål av seg å endre temperaturmåling i helsevesenet. Like viktig er det å bidra til enkel og pålitelig måling av feber i private hjem, at mammaer og pappaer med febersyke barn skal bekymre seg mindre og samtidig – om nødvendig - ha helt presis informasjon å gi legen. 

Ideen om plasteret har nemlig dels utspring fra erfaring med sykdom hos egne barn, forteller Kjetil Meisal. 

– Alle gründerne er fedre og har hatt syke barn, har målt temperaturen med ulike termometer og fått forskjellig resultat. Det blir unøyaktig og oppleves som steinalder at vi måler på samme måte som for 100 år siden, både hjemme og på sykehus, forklarer han. 

– Alle kan sette på plaster

Runar Finanger, markedsansvarlig i selskapet, forteller at alle gründerne har lang erfaring fra teknologibransjen. Den samlede arbeidserfaringen, kunnskapen og kompetansen var viktig i utviklingsarbeidet. Hva kunne de utvikle som ville forenkle og forbedre febermåling? 

– Vi hadde god kjennskap til eksisterende teknologi, og gjennom det også et godt utgangspunkt for å forstå hvordan og i hvilken retning vårt innovasjonsarbeid måtte gå, forklarer han. 

Svaret ble altså et smartplaster. 

– Alle kan sette på et plaster. Barna kan gjøre det selv, de synes jo det er stas. Så kan mamma og pappa følge med på feberutviklingen gjennom natta, uten å måtte vekke barnet for å måle, poengterer Finanger. 

Teknologien kan brukes til flere målinger

Å utvikle produktet høres kanskje komplisert ut, men det har ikke vært den største utfordringen for startup-selskapet. 

– Å få regulatorisk godkjenning er krevende og tar tid innen medisin og helse, men det er løsbart, sier Finanger. – Å utvikle medisinsk utstyr er kostbart, så det vanskeligste har vært å få på plass finansieringen. 

Telia ONIO Runar Finanger.jpg

– Det er unikt at selskapet selv sitter på nøkkelteknologien, forteller Runar Finanger. 

Smartplasteret er imidlertid bare begynnelsen. Teknologien bak kan nemlig også brukes til andre medisinske målinger, som puls og pustefrekvens. Fellestrekket er at de skal kommunisere trådløst uten batteriet. 

– Medisinsk teknologi er det vi som selskap driver med - det er interessen for menneskets helse som pusher oss til å drive teknologien videre, avslutter Finanger. 

Fakta: ONiO


  • Etablert i 2016 av Kjetil Meisal, Runar Finanger og Vemund Bakken. 
  • Kontor i Oslo og Trondheim, har 14 ansatte i dag
  • Har utviklet et plaster som trådløst og kontinuerlig måler temperaturen og sender dataene kryptert til skyen
  • Utvikler kjerneteknologi, en chip som ikke bruker batteri, men som høster energi fra omgivelsene
  • Går ut i privatmarkedet først
  • www.onio.com

ONiO er en de sju startupselskapene som er med i mentorprogrammet Telia Startup. 

Var denne siden nyttig?